Tečajnica fondova

Detalje o svakom fondu, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama fond kuća.

Fondovi iz ponude Triglav osiguranja d.d. su:


ZB INVEST d.o.o.

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Više informacija o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti ZB investa d.o.o. možete naći na mrežnoj (Internet) stranici: https://zbi.hr/home/zbi/esg/hr/.

Detaljne informacije o ZB Invest d.o.o. fondovima navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.


Fond Datum
Vrijednost udjela
% dnevna promjena % 2022 % 3 mj. % 12 mj.
ZB trend 25.09.2023. USD 312,95771
0,22 14,04 0,56 19,12
ZB euroaktiv 25.09.2023. EUR 167,10733
-0,63 10,24 -1,4 18,35
ZB aktiv 25.09.2023. EUR 17,70937
-0,17 15,91 3,3 19,48
ZB global 70 25.09.2023. EUR 165,33283
-0,17 6,13 -0,37 5,71
ZB conservative 20 25.09.2023. EUR 186,49617
-0,13 0,93 -0,71 -0,29
ZB eplus 25.09.2023. EUR 147,3366
0,01 -3,11 -0,9 -3,07
ZB Asia 25.09.2023. USD 83,383
-0,08 -3,89 -4,17 0,71
ZB Future 2025 25.09.2023. EUR 119,5862
-0,19 4,69 0,22 4,12
ZB Future 2030 25.09.2023. EUR 129,66259
-0,3 7,06 0,18 6,77
ZB Future 2040 25.09.2023. EUR 138,86772
-0,43 10,86 0,13 11,2
ZB Future 2055 25.09.2023. EUR 139,32795
-0,42 10,22 0,09 11,04


S datumom 30. ožujka 2023. provedeno je pripajanje pod-Fonda ZB plus pod-Fondu ZB eplus krovnog UCITS fonda ZB Invest Funds.

Provedbom pripajanja pod-Fond ZB plus je prestao postojati, a sva imovina, prava i obveze prešla su na pod-Fond ZB eplus.


Obavještavamo vas da od utorka 12. srpnja 2022. dva investicijska pod-Fonda kojima upravlja ZB Invest d.o.o. mijenjaju valutu fonda:

  • ZB aktiv mijenja valutu fonda u EUR (do sada HRK)
  • ZB BRIC+ mijenja valutu fonda u USD (do sada EUR).


Obavještavamo vas da od 14. studenoga 2022. tri Fonda kojima upravlja ZB Invest d.o.o. mijenjaju nazive:

  • ZB BOND mijenja naziv u ZB conservative 20
  • ZB global mijenja naziv u ZB global 70
  • ZB BRIC+ mijenja naziv u ZB Asia.

Sve izmjene koje stupaju na snagu 14. studenoga 2022. godine pogledajte ovdje.
Triglav Skladi d.o.o.

Podfond Triglav Zeleni prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti

Podfond Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Severna Amerika, Triglav Tehnologija, Triglav Azija, Triglav Evropa,Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Renta, Triglav Rastoči trgi, Triglav Steber Global, Triglav Aktivni, Triglav Obvezniški, Triglav High Yield Bond, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav Preudarni, Triglav Money Market EUR, Triglav top brands, Triglav zdravje in farmacija prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti


PODFONDOVI U OKVIRU KROVNOG FONDA TRIGLAV UZAJAMNI FONDOVI Obračunski dan, za koji je VEP izračunan Vrijednost jedinice imovine (VJI) u EUR Promjena VJI u odnosu na prethodni obračunski dan u % Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 12 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 36 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 60 mjeseci (%)
TRIGLAV AKTIVNI 25.9.2023 11,75 -0,13 3,78 15,78 np
TRIGLAV AZIJA 25.9.2023 5 -0,48 -8,62 -24,88 -2,63
TRIGLAV EVROPA 25.9.2023 17,03 -0,6 17,88 21,34 16,5
TRIGLAV HIGH YIELD BOND 25.9.2023 9,7 -0,17 5,75 0,71 5,32
TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA 25.9.2023 11,16 0,38 4,02 21,03 16,42
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA 25.9.2023 4,1 0,55 28,48 58,23 49,81
TRIGLAV MONEY MARKET EUR 25.9.2023 10,27 0,01 1,54 0,35 -0,18
TRIGLAV OBVEZNIŠKI 25.9.2023 4,56 -0,27 -1,82 -18,1 -17,58
TRIGLAV PREUDARNI 25.9.2023 9,51 -0,09 0,02 -6,26 np
TRIGLAV RASTOČI TRGI 25.9.2023 4,84 -0,54 -8,15 -15,15 -5,71
TRIGLAV RENTA 25.9.2023 16,75 0,07 1,5 5,93 10,95
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA 25.9.2023 12,51 0,73 7,99 32,9 59,35
TRIGLAV STEBER GLOBAL 25.9.2023 27,72 0 7,79 14,26 22,71
TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI 25.9.2023 9,26 0,35 5,53 28,4 35,64
TRIGLAV TEHNOLOGIJA 25.9.2023 12,89 0,37 21,9 22,01 np
TRIGLAV TOP BRANDS 25.9.2023 27,26 0,45 7,17 19,58 54,05
TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA 25.9.2023 34,54 0,39 -0,62 29,65 42,09
TRIGLAV ZELENI 25.9.2023 11,9 -0,13 -2,12 7,81 18,03


Osnovne djelatnosti poduzeća Triglav Skladi su upravljanje investicijskim fondovima, upravljanje imovinom pojedinačnih klijenata i investicijsko savjetovanje.

Obavještavamo vas da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je 22.06.2020. dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, preimenovala fond Triglav nepremičnine u Triglav Zeleni i fond Triglav Balkan u Triglav Jugovzhodna Evropa.

Također vas obavještavamo da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, pripojila fond Triglav EM Potrošne dobrine s Triglav Rastoči Trgi i fond Triglav Naravni viri s Triglav Zeleni.Mjesečno izvješće podfondova
Ključni podaci za ulagatelje
Glavni štetni učinak na čimbenike održivosti Triglav skladi d.o.o.

Ključni dokumenti za ulagatelje

Dokumenti priloženi na ovoj stranici sadrže ključne podatke o fondovima, i to:

  • ciljeve i investicijsku politiku fonda
  • rizik i povrat ulaganja
  • rezultate
  • druge korisne informacije.

Podaci navedeni u dokumentu propisan su zakonom, nisu komercijalni materijali i namijenjeni su ulagateljima kao pomoć pri odlučivanju odabira proizvoda i fonda.

Dokument s ključnim informacijama (KID) o proizvodima investicijskog osiguranja nalazi se na stranici koja opisuje proizvode Triglav osiguranja d.d.