Ovom vrstom osiguranja osigurava se isplata rente u slučaju nastanka 50% i više invaliditeta uslijed posljedica nesretnog slučaja (nezgode) iz jedne prometne nezgode za vrijeme trajanja osiguranja.

Stupanj invaliditeta utvrđuje se sukladno važećim Tablicama invaliditeta, a visina rente po osiguraniku u slučaju nastanka osiguranog slučaja navedena je na polici.

Osiguranje rente se može sklopiti za:

  • vozača motornog vozila ili
  • za vozača motornog vozila i putnike.

 
Vozačem motornog vozila smatra se osoba koja je upravljala vozilom u trenutku nastanka nesretnog slučaja.
 
Ukoliko se ovo osiguranje sklapa samo za vozača motornog vozila, osiguranje vrijedi samo za osobu koja je u trenutku nastanka nesretnog slučaja (nezgode) upravljala motornim vozilom, uz uvjet da ima odgovarajuću važeću dozvolu za upravljanje motornim vozilom.
 
Ukoliko se ovo osiguranje sklapa za vozača motornog vozila i putnike onda ovo osiguranje vrijedi za vozača motornog vozila i putnike samo ako je motornim vozilom upravljao vozač s važećom dozvolom za upravljanje motornim vozilom.
 
Ako je u ugovoru o osiguranju dogovorena mjesečna renta, Osiguratelj će u slučaju kada invaliditet kao posljedica jednog nesretnog slučaja (nezgode) iz jedne prometne nezgode koja je nastala za vrijeme trajanja osiguranja prema tablici invaliditeta iznosi 50% ili više, isplaćivati dogovorenu mjesečnu rentu u razdoblju od 5 godina.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader