Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica. Mogu se osigurati osobe koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, odnosno u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.


Kada je zdravlje ugroženo, svatko od nas želi imati takav pristup do odgovarajućeg liječenja kojim bi na najbolji način što prije povratio zdravlje. Paket cjelovite zdravstvene usluge pomaže u slučajevima kada je Vaše zdravlje ugroženo i jamči da Vaše zdravstveno stanje uvijek ima prednost ispred svega drugog.


Paket cjelovite zdravstvene usluge obuhvaća osiguranje specijalističko-ambulantnog liječenja te jamči brojne prednosti i koristi!

KOJE USLUGE POKRIVA PAKET?


SPECIJALISTIČKO-AMBULANTNO LJEČENJE pokriva troškove:

  • specijalističkih pregleda, pripadajućih laboratorijskih i dijagnostičkih pretraga te jednodnevne operativne zahvate, obavljene u ugovornim medicinskim ustanovama do visine iznosa 29.862,63 EUR godišnje
  • prepisanih lijekova na bijeli recept u okviru specijalističkog pregleda do visine iznosa od 305,26 EUR godišnje
  • usluge ambulantne rehabilitacije potrebne za ozdravljenje do visine iznosa 305,26 EUR godišnje.


U osigurateljnoj godini se zbog istog razloga liječenja pokrivaju troškovi:

1. Zdravstvene usluge u opsegu tri (3) specijalističke obrade, dva (2) zahtjevna dijagnostička postupka i dva (2) zahvata;
2. Prvo izdavanje lijeka u količini koja je potrebna za liječenje novonastale bolesti, ali najviše za trideset (30) dana.


KAKO KORISTITI POLICU DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke svi osiguranici imaju izravan kontakt s ovlaštenim zdravstvenim radnikom od kojih mogu zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imaju pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će zdravstveni radnici osiguraniku pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje osiguraniku najviše odgovara.


GDJE KORISTITI POLICU DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu ugovornih zdravstvenih ustanova - poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija i ljekarni.

Svi osiguranici mogu koristiti sve naše ugovorne ustanove bez teritorijalnog ograničenja, a detaljan popis ustanova možete pronaći ovdje.

Za dodatne informacije kontaktirajte najbližu poslovnicu.