Poslovanje Triglav osiguranja u skladu je s normama certifikata ISO 9001:2015

Triglav osiguranje d.d. u lipnju 2017. godine implementiralo je sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i nakon provedenog audita dobilo certifikat kao dokaz uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom na području razvoja i pružanja usluga neživotnih i životnih osiguranja.

Nezavisni auditori međunarodne certifikacijske kuće SGS proveli su audit poslovnih procesa Triglav osiguranja fokusirajući se na značajne aspekte, rizike i ciljeve poslovanja. Auditorski tim zaključio je da Triglav osiguranje ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015 te da dokazuje sposobnost osiguravanja trajne prikladnosti, adekvatnosti i efikasnosti u svom poslovanju.

Certifikat ISO 9001 predstavlja potvrdu o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodno priznate norme koju donosi Međunarodna organizacija za normizaciju (engl. International Organization for Standardization; kratica ISO). Certifikat vrijedi tri godine i svake godine će se provoditi nezavisni auditi u svrhu provjere kontinuiranog zadovoljavanja zahtjeva norme.

Dobiveni ISO certifikat još jedna je potvrda visoke kvalitete usluge koju osiguranici i poslovni partneri dobivaju u Hrvatskoj već dulje od 50 godina.


Complementary Content
${loading}