Dosta Vam je čekanja u čekaonicama? Svaki puta kada odlazite liječniku specijalistu razmišljate gdje ste stavili uputnicu i je li ista proslijeđena u odgovarajuću ustanovu.

Ne želite dugo čekati na pregled?

Triglav Puls pružit će Vam viši standard u liječenju a pritom ćete zaboraviti na liste čekanja i uputnice.

Dodatnim zdravstvenim osiguranjem Triglav Puls mogu se osigurati osobe koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Dodatno zdravstveno osiguranje Triglav Puls pokriva sljedeće troškove:

•  1 Sistematski pregled unutar osigurateljne godine

•  2 specijalistička pregleda unutar osigurateljne godine

•  2 dijagnostičke obrade unutar osigurateljne godine

•  2 laboratorijske pretrage unutar osigurateljne godine

 

Sistematski pregled u sklopu paketa Triglav Puls uključuje:

  • ZA ŽENE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled ginekologa, PAPA test, transvaginalni UZV, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police.
  • ZA MUŠKARCE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled prostate, PSA test (za muškarce starije od 40 godina) usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police.

 

*Sistematski pregled se obavlja u zdravstvenim ustanovama koje odredi TRIGLAV osiguranje d.d.

 

Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke svi osiguranici imaju izravan kontakt s ovlaštenim zdravstvenim radnikom od kojeg mogu zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imaju pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će zdravstveni radnici osiguraniku pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, u vrijeme i na mjestu koje osiguraniku najviše odgovara. Zdravstveni radnici su Vam dostupni svaki radni dan između 7:30 i 17:00 sati.

 

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu više od 400 ugovornih zdravstvenih ustanova – bolnica, domova zdravlja, poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija. Ako si želite osigurati najbolju zdravstvenu skrb koju možete dobiti, ugovorite dodatno zdravstveno osiguranje

 

Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader