Triglav osiguranje d.d. sukladno članku 23. SFDR DU objavljuje dolje navedene informacije.

Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba)

Svjesni važnosti posredničke uloge financijskih institucija u gospodarstvu i značajnog utjecaja njihovih ulaganja na šire društvo, Triglav osiguranje d.d. i Grupa Triglav posebnu pažnju polaže dugoročnoj održivosti poslovnog modela Društva i čimbenicima koji bi mogli uzrokovati njegovu promjenu i znatno utjecati na rizik ulaganja i povrat.

Čimbenici kao što su zaštita okoliša te socijalni i upravljački rizici uključeni su u svaku našu investicijsku analizu. Prepoznajući kako isti postaju sve važniji faktori pri procjeni globalnih gospodarstava, tržišta i industrija, vjerujemo da trebaju biti dio cjelovitog procesa ulaganja.

Učinak ovih čimbenika može utjecati na sposobnost stvaranja dugoročne vrijednosti za osiguranike, stoga razmatranje istih smatramo važnim instrumentom za poboljšanje profila rizičnosti naših ulaganja.

Pri svakom ulaganju pratimo i podržavamo strategiju Grupe Triglav.

Izjava o glavnim štetnim učincima (PAI)

Objava iz članka 4. SFDR-a

Datum objave informacija Datum ažuriranja Verzija PAI izjava PAI Statement (English) Status
30.06.2023.
- 1 PAI izjava
PAI Statement Važeća


Politika primitaka

Čl. 5. Transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba)

Politika primitaka u Triglav osiguranju d.d.

Politika održivosti ulaganja

Sustainable investment policy


Complementary Content
${loading}