Tečajnica fondova

Detalje o svakom fondu, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama fond kuća.

Fondovi iz ponude Triglav osiguranja d.d. su:


ZB INVEST d.o.o.

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Detaljne informacije navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.


Fond Datum
Vrijednost udjela
% dnevna promjena % 2021 % 3 mj. % 12 mj.
ZB trend 24.01.2022. $ 297,62513
-0,21 -9,00 -5,65 11,90
ZB euroaktiv 24.01.2022. 164,32906
-3,51 -10,96 -6,85 7,99
ZB aktiv 24.01.2022. kn 134,98968
-2,31 -2,47 -2,86 10,58
ZB global 24.01.2022. 182,44436
-0,67 -4,23 -5,40 -3,01
ZB bond 24.01.2022. 208,60896
-0,05 -0,93 -1,79 -2,54
ZB plus 24.01.2022. kn 176,78904
0,00 0,00 0,00 0,08
ZB bric+ 24.01.2022. 112,62900
-1,76 0,34 -11,35 -20,64
ZB Future 2025 24.01.2022. 126,0683
-1,27 -3,98 -2,79 2,91
ZB Future 2030 24.01.2022. 133,31169
-1,70 -5,25 -3,38 6,38
ZB Future 2040 24.01.2022. 137,40118
-2,61 -6,79 -4,01 8,33
ZB Future 2055 24.01.2022. 137,80401
-2,56 -6,91 -3,94 8,46Triglav Skladi d.o.o.

PODFONDOVI U OKVIRU KROVNOG FONDA TRIGLAV UZAJAMNI FONDOVI Obračunski dan, za koji je VEP izračunan Vrijednost jedinice imovine (VJI) u € Promjena VJI u odnosu na prethodni obračunski dan u % Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 12 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 36 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 60 mjeseci (%)
TRIGLAV AKTIVNI 24.01.2022. 11,91 -2,37 7,19 np np
TRIGLAV AZIJA 24.01.2022. 6,87 -1,06 -23,65 37,02 49,69
TRIGLAV EVROPA 24.01.2022. 16,96 -3,79 9,12 26,17 22,25
TRIGLAV HIGH YIELD BOND 24.01.2022. 10,27 -0,30 0,79 13,60 10,82
TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA 24.01.2022. 11,65 -0,08 2,19 38,37 45,10
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA 24.01.2022. 3,38 -2,06 17,42 21,18 18,08
TRIGLAV MONEY MARKET EUR 24.01.2022. 10,18 0,00 -0,45 -1,08 -1,38
TRIGLAV OBVEZNIŠKI 24.01.2022. 5,44 0,13 -3,41 -1,37 -2,28
TRIGLAV PREUDARNI 24.01.2022. 10,67 -0,14 1,78 np np
TRIGLAV RASTOČI TRGI 24.01.2022. 6,06 -1,72 -16,68 18,47 24,34
TRIGLAV RENTA 24.01.2022. 18,07 -0,18 8,02 23,85 25,36
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA 24.01.2022. 12,20 0,60 19,03 65,64 85,95
TRIGLAV STEBER GLOBAL 24.01.2022. 29,08 -0,96 5,86 34,71 43,51
TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI 24.01.2022. 9,31 -0,43 15,73 47,60 49,35
TRIGLAV TEHNOLOGIJA 24.01.2022. 12,97 0,10 6,57 np np
TRIGLAV TOP BRANDS 24.01.2022. 27,2139 -0,20 9,14 62,65 83,21
TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA 24.01.2022. 32,2636 -0,69 13,97 36,9 56,28
TRIGLAV ZELENI 24.01.2022. 13,9231 -0,53 15,81 32,53 33,63Osnovne djelatnosti poduzeća Triglav Skladi su upravljanje investicijskim fondovima, upravljanje imovinom pojedinačnih klijenata i investicijsko savjetovanje.

Obavještavamo vas da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je 22.06.2020. dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, preimenovala fond Triglav nepremičnine u Triglav Zeleni i fond Triglav Balkan u Triglav Jugovzhodna Evropa.

Također vas obavještavamo da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, pripojila fond Triglav EM Potrošne dobrine sa Triglav Rastoči Trgi i fond Triglav Naravni viri sa Triglav Zeleni.

Mjesečno izvješće podfondova
Triglav skladi d.o.o. prospekti
Ključni podaci za ulagatelje

Podfond Triglav Zeleni prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti

Podfond Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Severna Amerika, Triglav Tehnologija, Triglav Azija, Triglav Evropa,Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Renta, Triglav Rastoči trgi, Triglav Steber Global, Triglav Aktivni, Triglav Obvezniški, Triglav High Yield Bond, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav Preudarni, Triglav Money Market EUR, Triglav top brands, Triglav zdravje in farmacija prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti


Mjesečno izvješće
Ključni podaci za ulagatelje

Ključni dokumenti za ulagatelje

Dokumenti priloženi na ovoj stranici sadrže ključne podatke o fondovima, i to:

  • ciljeve i investicijsku politiku fonda
  • rizik i povrat ulaganja
  • rezultate
  • druge korisne informacije.

Podaci navedeni u dokumentu propisan su zakonom, nisu komercijalni materijali i namijenjeni su ulagateljima kao pomoć pri odlučivanju odabira proizvoda i fonda.

Dokument s ključnim informacijama (KID) o proizvodima investicijskog osiguranja nalazi se na stranici koja opisuje proizvode Triglav osiguranja d.d.