Tečajnica fondova

Detalje o svakom fondu, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama fond kuća.

Fondovi iz ponude Triglav osiguranja d.d. su:


ZB INVEST d.o.o.

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Detaljne informacije o ZB Invest d.o.o. fondovima navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.

S datumom 30. ožujka 2023. provedeno je pripajanje pod-Fonda ZB plus pod-Fondu ZB eplus krovnog UCITS fonda ZB Invest Funds.

Provedbom pripajanja pod-Fond ZB plus je prestao postojati, a sva imovina, prava i obveze prešla su na pod-Fond ZB eplus.

Obavještavamo vas da od utorka 12. srpnja 2022. dva investicijska pod-Fonda kojima upravlja ZB Invest d.o.o. mijenjaju valutu fonda:

 • ZB aktiv mijenja valutu fonda u EUR (do sada HRK)
 • ZB BRIC+ mijenja valutu fonda u USD (do sada EUR).

Obavještavamo vas da od 14. studenoga 2022. tri Fonda kojima upravlja ZB Invest d.o.o. mijenjaju nazive:

 • ZB BOND mijenja naziv u ZB conservative 20
 • ZB global mijenja naziv u ZB global 70
 • ZB BRIC+ mijenja naziv u ZB Asia.

Sve izmjene koje stupaju na snagu 14. studenoga 2022. godine pogledajte ovdje.

Obavještavamo vas da s 18. siječnjem 2024. godine:

 • fond Allianz Portfolio („Fond Allianz Portfolio“), kojim upravlja ALLIANZ INVEST d.o.o. („ALLIANZ INVEST“) pripojio se pod-fondu krovnog fonda ZB Invest Funds ZB global 70, koji mijenja naziv u ZB Portfolio 70 („Fond ZB Portfolio 70“), kojim upravlja ZB Invest d.o.o. („ZB Invest“);
 • fond Allianz Equity („Fond Allianz Equity“), kojim upravlja ALLIANZ INVEST d.o.o. („ALLIANZ INVEST“) pripojio se pod-fondu krovnog fonda ZB Invest Funds ZB Aktivkoji mijenja naziv u ZB CEE Equity („Fond ZB CEE Equity“), kojim upravlja ZB Invest d.o.o. („ZB Invest“).

Za više informacija:Fond Datum
Vrijednost udjela
% dnevna promjena % 2024 % 3 mj. % 12 mj.
ZB trend 18.6.2024. USD 375,70451
-0,07 10,85 2,87 20,00
ZB euroaktiv 18.6.2024. EUR 191,2445
0,50 8,07 -0,47 10,68
ZB CEE Equity 18.6.2024. EUR 21,98355
0,48 11,80 6,55 27,82
ZB Portfolio 70 18.6.2024. EUR 30,10452
0,16 7,27 1,70 10,83
ZB conservative 20 18.6.2024. EUR 197,08611
0,11 1,80 1,00 4,80
ZB eplus 18.6.2024. EUR 149,09199
0,02 0,46 0,46 0,30
ZB Asia 18.6.2024. USD 97,38182
0,57 10,25 5,60 8,62
ZB Future 2025 18.6.2024. EUR 128,68503
0,15 4,36 1,48 6,89
ZB Future 2030 18.6.2024. EUR 145,1871
0,23 7,37 1,90 10,55
ZB Future 2040 18.6.2024. EUR 163,43207
0,41 10,85 3,30 15,52
ZB Future 2055 18.6.2024. EUR 164,61769
0,39 11,49 3,55 15,88


Triglav Skladi d.o.o.

Podfondovi Triglav Aktivni, Triglav Trgi v razvoju , Triglav Evropa , Triglav Obvezniški , Triglav top brands , Triglav sklad denarnega trga EUR , Triglav Renta, Triglav Severna Amerika, Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Tehnologije prihodnosti, Triglav zdravje in dobro počutje i Triglav okoljska perspektiva prate rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje okolišnih i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti


Podfondovi Triglav Azija, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav High Yield Bond, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Preudarni i Triglav Steber Global prate rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja okolišnih i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti


PODFONDOVI U OKVIRU KROVNOG FONDA TRIGLAV UZAJAMNI FONDOVI Obračunski dan, za koji je VEP izračunan Vrijednost jedinice imovine (VJI) u EUR Promjena VJI u odnosu na prethodni obračunski dan u % Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 12 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 36 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 60 mjeseci (%)
TRIGLAV AKTIVNI 18.6.2024. 13,34 0,31 13,20 14,84 np
TRIGLAV AZIJA 18.6.2024. 4,93 0,45 -9,64 -40,03 -5,52
TRIGLAV EVROPA 18.6.2024. 20,63 0,68 15,02 20,28 39,00
TRIGLAV HIGH YIELD BOND 18.6.2024. 10,18 0,20 5,48 -1,87 9,81
TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA 18.6.2024. 13,38 0,96 18,45 15,57 40,58 
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA 18.6.2024. 4,86 0,67 25,65 57,78 67,13
TRIGLAV OBVEZNIŠKI 18.6.2024. 4,76 0,25 3,04 -14,06 -15,24 
TRIGLAV OKOLJSKA PERSPEKTIVA 18.6.2024. 14,45 0,45 14,57 9,70 25,36
TRIGLAV PREUDARNI 18.6.2024. 10,38 0,25 7,89 -2,35 np
TRIGLAV RENTA 18.6.2024. 19,19 0,40 13,51 8,84 23,53
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA 18.6.2024. 17,04 0,38 38,27 53,04 108,19
TRIGLAV SKLAD DENARNEGA TRGA EUR 18.6.2024. 10,51 0,00 3,00 2,92 2,18
TRIGLAV STEBER GLOBAL 18.6.2024. 34,12 0,36 18,88 16,91 46,33
TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI 18.6.2024. 11,38 0,49 21,87 28,05 64,32
TRIGLAV TEHNOLOGIJE PRIHODNOSTI 18.6.2024. 18,17 0,37 39,36 41,87 np
TRIGLAV TOP BRANDS 18.6.2024. 37,95 0,38 37,55 48,16 101,97
TRIGLAV TRGI V RAZVOJU 18.6.2024. 5,30 0,69 2,25 -22,65 1,63
TRIGLAV ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 18.6.2024. 37,40 0,03 7,36 25,09 51,04


Osnovne djelatnosti poduzeća Triglav Skladi su upravljanje investicijskim fondovima, upravljanje imovinom pojedinačnih klijenata i investicijsko savjetovanje.

Obavještavamo vas da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je 22.06.2020. dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, preimenovala fond Triglav nepremičnine u Triglav Zeleni i fond Triglav Balkan u Triglav Jugovzhodna Evropa.

Također vas obavještavamo da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, pripojila fond Triglav EM Potrošne dobrine s Triglav Rastoči Trgi i fond Triglav Naravni viri s Triglav Zeleni.Mjesečno izvješće podfondova
Ključni podaci za ulagatelje
Glavni štetni učinak na čimbenike održivosti Triglav skladi d.o.o.

Ključni dokumenti za ulagatelje

Dokumenti priloženi na ovoj stranici sadrže ključne podatke o fondovima, i to:

 • ciljeve i investicijsku politiku fonda
 • rizik i povrat ulaganja
 • rezultate
 • druge korisne informacije.

Podaci navedeni u dokumentu propisan su zakonom, nisu komercijalni materijali i namijenjeni su ulagateljima kao pomoć pri odlučivanju odabira proizvoda i fonda.

Dokument s ključnim informacijama (KID) o proizvodima investicijskog osiguranja nalazi se na stranici koja opisuje proizvode Triglav osiguranja d.d.