Tečajnica fondova

Detalje o svakom fondu, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama fond kuća.

Fondovi iz ponude Triglav osiguranja d.d. su:


ZB INVEST d.o.o.

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Detaljne informacije navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.


Fond Datum
Vrijednost udjela
% dnevna promjena % 2022 % 3 mj. % 12 mj.
ZB trend 20.03.2023. USD 284,13909
0,5 3,53 4,3 -8,84
ZB euroaktiv 20.03.2023. EUR 162,60501
1,02 7,27 6,71 -0,51
ZB aktiv 20.03.2023. EUR 15,68434
-0,2 2,66 3,09 -2,21
ZB global 70 20.03.2023. EUR 160,50067
0,33 3,03 2,66 -9,88
ZB conservative 20 20.03.2023. EUR 185,28765
0,11 0,27 -0,13 -6,77
ZB plus 20.03.2023. EUR (HRK) 23,24826 (175,16401)
-0,1 -0,72 -0,73 -0,84
ZB Asia 20.03.2023. USD 85,18271
-1,46 -1,81 -0,65 -13,72
ZB Future 2025 20.03.2023. EUR 116,8834
0,1 2,33 2,23 -5,71
ZB Future 2030 20.03.2023. EUR 125,21281
0,32 3,39 3,34 -5,39
ZB Future 2040 20.03.2023. EUR 131,68107
0,41 5,12 5,05 -3,91
ZB Future 2055 20.03.2023. EUR 132,22325
0,36 4,6 4,56 -3,74


Obavještavamo vas da od utorka 12. srpnja 2022. dva investicijska pod-Fonda kojima upravlja ZB Invest d.o.o. mijenjaju valutu fonda:

  • ZB aktiv mijenja valutu fonda u EUR (do sada HRK)
  • ZB BRIC+ mijenja valutu fonda u USD (do sada EUR).


Obavještavamo vas da od 14. studenoga 2022. tri Fonda kojima upravlja ZB Invest d.o.o. mijenjaju nazive:

  • ZB BOND mijenja naziv u ZB conservative 20
  • ZB global mijenja naziv u ZB global 70
  • ZB BRIC+ mijenja naziv u ZB Asia.

Sve izmjene koje stupaju na snagu 14. studenoga 2022. godine pogledajte ovdje.
Triglav Skladi d.o.o.

Podfond Triglav Zeleni prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti

Podfond Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Severna Amerika, Triglav Tehnologija, Triglav Azija, Triglav Evropa,Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Renta, Triglav Rastoči trgi, Triglav Steber Global, Triglav Aktivni, Triglav Obvezniški, Triglav High Yield Bond, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav Preudarni, Triglav Money Market EUR, Triglav top brands, Triglav zdravje in farmacija prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti


PODFONDOVI U OKVIRU KROVNOG FONDA TRIGLAV UZAJAMNI FONDOVI Obračunski dan, za koji je VEP izračunan Vrijednost jedinice imovine (VJI) u EUR Promjena VJI u odnosu na prethodni obračunski dan u % Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 12 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 36 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 60 mjeseci (%)
TRIGLAV AKTIVNI 20.3.2023 11,0538 0,01 -8,94 np np
TRIGLAV AZIJA 20.3.2023 5,3817 -2,66 -10,28 8,91 -2,7
TRIGLAV EVROPA 20.3.2023 16,6431 0,82 0,4 44,6 16,87
TRIGLAV HIGH YIELD BOND 20.3.2023 9,347 -0,41 -5,58 17,24 0,82
TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA 20.3.2023 10,5246 1,01 -12,74 55,14 19,76
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA 20.3.2023 3,7167 -0,74 14,38 58,51 18,25
TRIGLAV MONEY MARKET EUR 20.3.2023 10,1607 0,02 -0,08 -0,98 -1,33
TRIGLAV OBVEZNIŠKI 20.3.2023 4,654 0,25 -10,82 -9,76 -16,3
TRIGLAV PREUDARNI 20.3.2023 9,4657 0,12 -9,59 np np
TRIGLAV RASTOČI TRGI 20.3.2023 4,9155 -1,67 -16,38 11,33 -13,44
TRIGLAV RENTA 20.3.2023 16,303 0,08 -9,32 20,33 11,33
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA 20.3.2023 11,1384 -0,26 -11,76 62,64 58,54
TRIGLAV STEBER GLOBAL 20.3.2023 26,2634 -0,31 -8,32 35,77 20,13
TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI 20.3.2023 8,6665 -0,03 -8,79 55,2 34,32
TRIGLAV TEHNOLOGIJA 20.3.2023 11,0973 -0,67 -13,61 np np
TRIGLAV TOP BRANDS 20.3.2023 24,7434 -0,09 -10,23 48,23 56,11
TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA 20.3.2023 33,4195 0,01 -4,02 48,56 57,18
TRIGLAV ZELENI 20.3.2023 11,8092 0,45 -15,75 34,11 23,69


Osnovne djelatnosti poduzeća Triglav Skladi su upravljanje investicijskim fondovima, upravljanje imovinom pojedinačnih klijenata i investicijsko savjetovanje.

Obavještavamo vas da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je 22.06.2020. dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, preimenovala fond Triglav nepremičnine u Triglav Zeleni i fond Triglav Balkan u Triglav Jugovzhodna Evropa.

Također vas obavještavamo da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, pripojila fond Triglav EM Potrošne dobrine s Triglav Rastoči Trgi i fond Triglav Naravni viri s Triglav Zeleni.Mjesečno izvješće podfondova
Ključni podaci za ulagatelje

Ključni dokumenti za ulagatelje

Dokumenti priloženi na ovoj stranici sadrže ključne podatke o fondovima, i to:

  • ciljeve i investicijsku politiku fonda
  • rizik i povrat ulaganja
  • rezultate
  • druge korisne informacije.

Podaci navedeni u dokumentu propisan su zakonom, nisu komercijalni materijali i namijenjeni su ulagateljima kao pomoć pri odlučivanju odabira proizvoda i fonda.

Dokument s ključnim informacijama (KID) o proizvodima investicijskog osiguranja nalazi se na stranici koja opisuje proizvode Triglav osiguranja d.d.