Osiguranje od požara

Što obuhvaća osiguranje od požara? Osiguranjem od požara moguće je osigurati sve vrste zgrada i njihove dijelove, uključujući temelje i podrumske zidove, ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo, grijače, klima - uređaje, hidrofore i sl.). Isto tako moguće je osigurati i druge vrste nekretnina, a među njima i ceste, mostove, tunele, željeznice i sl. Osim nekretnina, moguće je osigurati i pokretnine koje se nalaze u zgradama ili na otvorenom prostoru (osobne stvari, oprema, zalihe materijala i proizvoda).

Osnovne opasnosti kod osiguranja od požara

Već nam ime osiguranja govori da osiguranje od požara pokriva štete nastale uslijed požara. To je samo jedna od brojnih osnovnih opasnosti koje pokriva osiguranje od požara. Ono pokriva i štete koje na osiguranim stvarima prouzroče isto tako česte opasnosti kakve su grom, eksplozija, oluja i tuča. Ne tako čest, ali sasvim moguć je i pad letjelice na zgradu ili na pokretninu, a veliku štetu mogu prouzročiti i sudionici raznih manifestacija i demonstracija koji kao neobuzdana grupa ljudi uništavaju imovinu. Temeljno osiguranje od požara pokriva i štete na osiguranim zgradama zbog udara osiguranikovog motornog vozila.
 

Dodatne opasnosti kod osiguranja od požara

Opseg osnovnog pokrića osiguranja od požara moguće je proširiti uz doplatnu premiju osiguranja.
Najvažnije je i kod nas aktualno, dodatno potresno osiguranje jer je Hrvatska izloženo potresno područje. Uobičajena posljedica potresa je velika materijalna šteta. Ona se kod jačeg potresa, unatoč inženjerskim zahtjevima o protupotresnoj gradnji, ne može izbjeći. Sklapanjem dodatnog potresnog osiguranja, osiguravatelj pokriva troškove uništenih ili oštećenih osiguranih stvari, koji nastanu neposredno zbog potresa ili u uzročnoj vezi s njime.
 
U okviru osiguranja od požara moguće je dodatno osigurati i štete koje prouzroči poplava, izljev vode iz vodovodnih ili odvodnih (kanalizacijskih) cijevi, zemljana i snježna lavina te udar motornog vozila koje nije u vlasništvu osiguranika. Imovinu je moguće osigurati i od opasnosti samozapaljenja zaliha (piroliza), izljeva tekućine ili plina iz nepokretnih posuda (lekaža) te izljeva užarene mase.

Posebnim klauzulama moguće je dogovoriti i pokriće šteta na osiguranim stvarima zbog nekih dodatnih nestandardnih opasnosti (za štete prouzročene prodorom oborinskih voda s krovova zgrada, težinom snijega, zlonamjernim obijesnim radnjama trećih osoba na vanjskim dijelovima zgrade, nekontroliranim djelovanjem električne struje i sl.).
 

Prednosti osiguranja od požara kod Triglav osiguranja d.d.

Triglav osiguranje d.d. ima na području osiguranja od požara dugogodišnju tradiciju te svojim osiguranicima stručnošću i jakim financijskim zaleđem već niz godina omogućava istinsku sigurnost.
Suvremenom i s Europom usporedivom ponudom na području imovinskih osiguranja, prihvatljivim premijama osiguranja te povoljnim uvjetima plaćanja, želimo se približiti željama i potrebama naših postojećih i potencijalnih osiguranika. Naši djelatnici i vanjski suradnici ponudit će najprimjereniju osiguravateljnu zaštitu Vaše imovine, a kod nastanka štete Triglav osiguranje će stručno i financijski stajati uz Vas.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI