Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može dopunskom zdravstvenom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost.

Dopunskom zdravstvenom osiguranju možete dodatno priključiti dodatno osiguranje naknade za boravak i liječenje u bolnici i invalidsku rentu te možete birati između slijedećih pokrića:

invalidske rente i/ili

naknade za bolnički dan.

Ako je u ugovoru o osiguranju dogovorena i mjesečna renta, Osiguratelj će, u slučaju kada invaliditet kao posljedica jednog nesretnog slučaja (nezgode) prema Tablici invaliditeta iznosi 50% ili više, isplaćivati dogovorenu mjesečnu rentu u razdoblju od 5 godina. Osiguratelj će isplaćivati i mjesečnu rentu u razdoblju od 5 godina i u slučaju potpune motorne uzetosti jedne strane tijela, paraplegije, triplegije ili kvadriplegije ukoliko se za istu utvrdi 50% i više invaliditeta te ako ista nastupi zbog posljedica bolesti 12 mjeseci nakon datuma početka osiguranja.

Naknada za bolničke dane isplaćuje se za dane kad je osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) bio u bolnici, ali najviše 365 kalendarskih dana u dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja (nezgode). U bolnice, u smislu isplate naknade za bolničke dane, ubrajaju se opće, specijalističke bolnice i klinike. Lječilišta, domovi i ustanove za rekreaciju ili odmor ne ubrajaju se u bolnice. Ako je u ugovoru o osiguranju dogovorena naknada za boravak i liječenje u bolnici (bolnički dani), Osiguratelj, isplaćuje naknadu za boravak u bolnici i u slučaju smještanja i liječenja osigurane osobe u bolnici kao posljedice zaraze salmonelom, odnosno legionelom. Pri tom je Osiguratelj obvezan isplaćivati osigurani iznos ako je navedena zaraza dokazana u medicinskoj dokumentaciji i ako je osigurana osoba u bolnicu primljena i liječena isključivo zbog iste zaraze.

Na ovu vrstu osiguranja primjenjuje se karenca koja je ugovorena na polici dopunskog zdravstvenog osiguranja u trajanju od 15 dana ukoliko na ponudi/polici osiguranja nije drugačije navedeno.