Zdravstvena točka

Zdravstvena točka je centar za pomoć Triglav osiguranja d.d., putem kojeg možete dobiti informacije o osiguranju i pružateljima zdravstvenih usluga, odobrenje (slanje uputnica) za pružanje zdravstvenih usluga te pomoć u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja.

Ako ste vlasnik police zdravstvenog osiguranja možete nas kontaktirati na besplatni telefon 0800 20 20 88 svaki radni dan između 7:30 i 17 sati ili na e-mail zdravstveno@triglav.hr, gdje će Vam zdravstveni radnici dati jasne upute o načinu ostvarivanja prava po Vašoj polici zdravstvenog osiguranja.Zdravstvena točka Ostale aktivnosti zdravstvene točke
  • pruža medicinske savjete
  • upućuje osiguranika izabranom liječniku i u izabranu zdravstvenu ustanovu
  • zakazuje preglede, pruža pomoć u pronalaženju najbolje usluge
  • obavlja stalnu kontrolu kvalitete zdravstvenih usluga koju pružaju naši ugovorni partneri
  • daje informacije o obimu i vrsti ugovorenog osigurateljnog pokrića
  • daje informacije o načinu realizacije ugovorenog zdravstvenog osiguranja
  • pomaže pri prijavi osiguranog slučaja


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI