Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.

Treća životna dob je stvorena za uživanje u svemu što život nudi, kako bi zasluženo uživali ugovorite SENIOR dodatno zdravstveno osiguranje.


Dodatno zdravstveno osiguranje SENIOR temeljem osnovane medicinske indikacije pokriva troškove:

specijalističkih pregleda -  4 pregleda unutar jedne osigurateljne godine

dijagnostičkih postupaka ostvaruje se pravo na korištenje 1x unutar osigurateljne godine, osim EKG, EEG i ergometrija, na koje se ostvaruje pravo 2x unutar osigurateljne godine, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika 

laboratorijskih pretraga na svaki pregled definiran cjenikom osiguranik ostvaruje pravo 2x unutar jedne osigurateljne godine, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste 

kućne njege i rehabilitacije do 66,36 EUR unutar osigurateljne godine.


Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke kao osiguranik ostvarujete izravan kontakt sa zdravstvenim radnikom od kojeg možete zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imate pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će Vam zdravstveni radnici pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje Vam najviše odgovara. Zdravstveni radnici su Vam dostupni svaki radni dan između 7:30 i 17:00 sati.

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu sa više od 400 ugovornih zdravstvenih ustanova -  poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija…

Osigurajte već danas svoje zdravlje.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader