Aktualno

21. 8. 2019 U prvoj polovini godine ostvaren rast premija Triglav Grupe i dobiti prije oporezivanja Triglav osiguranje Zagreb i u prvom polugodištu 2019. godine nastavlja premijski rast   Triglav Grupa je u prvih šest mjeseci ove godine fakturirala 630 milijuna eura konsolidirane bruto premije ( Triglav osiguranje Zagreb i u prvom polugodištu 2019. godine nastavlja premijski rast   Triglav ...
11. 7. 2019 Savjetnik za područje osiguranja (m/ž) Triglav osiguranje d.d. dio je Grupe Triglav,  najveće osigurateljne grupacije u jugoistočnoj Europi, a prisutno je na hrvatskom tržištu od 1967. godine. Naša je misija izgraditi sigurniju budućnost. Triglav osiguranje d.d. dio je Grupe Triglav,  najveće osigurateljne grupacije u jugoistočnoj Europi ...
5. 7. 2019 Triglav Grupa u prvom tromjesečju potvrđuje najavu planirane godišnje dobiti Triglav osiguranje Zagreb i u prvom kvartalu 2019. godine bilježi premijski rast   U prva tri mjeseca 2019. godine Triglav Grupa je fakturirala 317 milijuna eura konsolidirane bruto premije, što j Triglav osiguranje Zagreb i u prvom kvartalu 2019. godine bilježi premijski rast   U prva tri mj ...
19. 11. 2018 Triglav Grupa na kraju trećeg tromjesečja potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti Devetomjesečni rezultati Triglav Grupe i ponovno imenovanje članova Uprave Društva   U prvih devet mjeseci ove godine Triglav grupa je realizirala 69,9 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što Devetomjesečni rezultati Triglav Grupe i ponovno imenovanje članova Uprave Društva   U prvih dev ...
21. 9. 2018 Triglav Grupa kupuje slovensko društvo za upravljanje imovinom ALTA Skladi (ALTA Fondovi) Triglav Grupa jača položaj među slovenskim upravljačima imovine   Triglav Skladi (Triglav Fondovi), društvo Triglav Grupe je s prodavateljem ALTA Grupa, dana 21. 9. 2018, potpisao ugovor o kupnji Triglav Grupa jača položaj među slovenskim upravljačima imovine   Triglav Skladi (Triglav Fondov ...
10. 9. 2018 Ponovno potvrđena visoka ocjena boniteta »A« sa srednjoročnom stabilnom prognozom S&P je ocijenio Triglav kao grupaciju sa snažnim kapitalom  i  stabilnim, profitabilnim poslovanjem   Bonitetna agencija S&P Global Ratings (u nastavku S&P) je 7. 9. 2018. Grupaciji Triglav te tim S&P je ocijenio Triglav kao grupaciju sa snažnim kapitalom  i  stabilnim, profitabilnim poslovanjem ...
23. 8. 2018 Rast premije na svim tržištima i segmentima, potvrđena ocjena godišnje dobiti Na polugodišnji rezultat utjecali su masovni štetni događaji i niži prinosi od investicija    Triglav Grupa, vodeća osiguravajuća i financijska grupa u regiji Adria u prvoj polovini 2018. godine r Na polugodišnji rezultat utjecali su masovni štetni događaji i niži prinosi od investicija    Tr ...
31. 5. 2018 Nakon završetka 43. skupštine dioničara Zavarovalnice Triglav Za isplatu dividende 56,8 milijuna eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici   Na 43. skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog uprave i Nadzornog odbora da se za di Za isplatu dividende 56,8 milijuna eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici   Na 43. skupštini d ...
24. 5. 2018 Profitabilno poslovanje i porast premija na svim tržištima Grupe Triglav osiguranje Zagreb u prvom kvartalu 2018 povećao ukupnu premiju za 4 %    Triglav Grupa je u prvom tromjesečju ove godine uspješno poslovala. Dobit prije oporezivanja je iznosila 27,5 milij Triglav osiguranje Zagreb u prvom kvartalu 2018 povećao ukupnu premiju za 4 %    Triglav Grupa j ...