O nama

Suzbijanje prijevara

NULTA STOPA TOLERANCIJE NA PRIJEVARE U TRIGLAV OSIGURANJU D.D.

U Triglav osiguranju usvojili smo nultu stopu tolerancije na prijevare, čime jasno objavljujemo našu predanost aktivnom jamstvu poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg društva. Politika obrane od prijevare postavljena je na tri stupa: sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevara. Triglav osiguranje na tom se području ugleda na uspostavljenu dobru praksu suvremenih tvrtki i djeluje sukladno smjernicama svjetskih organizacija kao što su ACFE i IAIS. Tri stupa obrane od prijevara sežu u sve procese djelovanja naše osiguravajuće kuće i omogućuju tretiranje prijevara u cjelokupnom širokom spektru poslovanja osiguravajuće kuće.

Za izvođenje zadataka na području prijevara u Triglav osiguranju zadužena je Služba za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevara (SPORP) koja je organizirana kao služba podrške i neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svojem radu obrađuje sve vrste prijevara čiji pojedini oblici prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja:

• protupravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prijevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prijevare u osiguranju, zlouporaba internih informacija, odavanje ili neovlašteni pristup poslovnim tajnama, neovlaštena uporaba tuđe oznake ili modela i slično)

• koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično)

• krivotvorenja poslovnih knjiga (npr. krivotvorenje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).


USPOSTAVLJANJE NAPREDNOGA RAČUNALNOG RJEŠENJA ZA OTKRIVANJE PRIJEVARA
U Triglav osiguranju u tijeku je implementacija paketnoga računalnog rješenja za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevara. Slična rješenja organizacije u cijelom svijetu koriste za uspješno i učinkovito otkrivanje i analizu kaznenih djela – i prijevara u osiguranju i drugih kaznenih djela pojedinaca ili zločinačkih organizacija.

USPOSTAVLJANJE SUSTAVA SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA I ISTRAŽIVANJA PRIJEVARA U GRUPI TRIGLAV
Prema usvojenom Planu implementacije sustava sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prijevara u Grupi Triglav, u svim društvima uspostavljene su službe za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevara po uzoru na matično društvo. To je prvi korak prema organiziranoj, a time i učinkovitoj borbi protiv prijevara na razini Grupe Triglav.

SUDJELOVANJE ZAPOSLENIKA U SAVLADAVANJU PRIJEVARA
Triglav osiguranje kontinuirano educira svoje zaposlenike na području sprječavanja i otkrivanja prijevara. Edukacija je vrlo značajna za osvješćivanje zaposlenika o negativnim posljedicama prijevara i za uspostavljanje te njegovanje kulture nulte stope tolerancije na prijevare.


Complementary Content
${loading}