Triglav osiguranje d.d. na području osiguranja usjeva i nasada ima dugogodišnju tradiciju. Svojim osiguranicima stručnošću i čvrstim financijskim zaleđem već dugo godina jamči sigurnost. Triglav osiguranje d.d. osiguranjem usjeva i nasada omogućuje zaštitu od nepredvidljivih vremenskih događanja i ostalih nezgoda te omogućava ekonomsku sigurnost poljoprivrednicima koji žive uz zemlju i egzistencijalno ovise o njoj.

Što je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja su biljni urodi koji rastu na njivama, u vrtovima, na travnjacima, u vinogradima i voćnjacima. Kod pojedinačnih vrsta biljaka osiguranje obuhvaća vrijednost različitih dijelova biljaka zbog kojih ih prije svega uzgajamo. Tako se kod žita osigurava zrno, kod korjenjača i gomoljača korijenje odnosno gomolji, kod hmelja šiške, kod krmnog bilja urod krme, u vinogradima urod grožđa, u voćnjacima urod voća, u rasadnicima podloge za cijepljenje i cijepljene voćke, a u slučaju osiguranja povrća i povrtnih biljaka oni dijelovi biljaka, zbog kojih ih se uzgaja. Postrne usjeve i međuusjeve treba osigurati odvojeno od glavnih usjeva.


Osiguranje usjeva i nasada

Osiguranje usjeva i nasada kod osnovnog osigurateljnog pokrića jamči za štete koje na količini očekivanog osiguranog uroda prouzroče tuča, požar ili munja, sve dok poljoprivredni proizvodi nisu pospremljeni.

Uz osnovno osiguranje, moguće je sklopiti i ostala osiguranja od prirodnih nepogoda koje su u Hrvatskoj prilično česte i koje ugrožavaju i smanjuju količinu očekivanog poljoprivrednog uroda. Niske temperature su često jedan od odlučujućih čimbenika koji ograničavaju uzgoj poljoprivrednih kultura, posebno kod voćaka i vinove loze gdje je gubitak uroda zbog smrzavanja često prilično velik. Zato je moguće dodatnim dogovorom osigurati štetu na osiguranim usjevima i nasadima koju uzrokuje proljetni mraz (slana). Također se dodatnim dogovorom osiguravaju i usjevi i nasadi za štete nastale zbog poplave ili oluje.

Vinogradarima i voćarima je u vremenu od zasađivanja voćnjaka ili vinograda, pa sve dok oni ne počnu donositi urod, namijenjeno osiguranje mladih voćnjaka i vinograda koji još nisu urodili. To osiguranje pokriva štetu na mladim nerodnim voćnjacima ili vinogradima ako su oštećeni ili uništeni zbog tuče, požara, udara munje, oluje i sl.

Voćarima mogu prirodne nepogode kod uzgoja voća prouzročiti štetu ne samo zbog gubitka očekivane količine uroda, nego i štetu zbog slabije kvalitete voća. Sklapanjem osiguranja količine i kvalitete voća, osiguravatelj jamči za štetu koja nastaje na plodovima, zbog udarca tuče, od kraja cvatnje voćki pa sve dokle plodovi nisu ubrani.

Poljoprivredne kulture, uzgajane u rasadnicima, su također izložene vrsti prirodnih i ostalih nepogoda koje ugrožavaju količinu očekivanog uroda. Zato osiguranje biljaka u rasadnicima pokriva štetu koja nastaje kod oštećenja ili uništavanja osiguranih kultura u suvremeno uređenim staklenicima i rasadnicima od plastične folije zbog oluje, tuče, požara, munje, poplave i izljeva vode, kako i većinu šteta koje nastanu zbog temperaturnih promjena gnojidbenih uvjeta.


Prednosti osiguranja u Triglav osiguranju d.d.

Iako osnovno osiguranje pokriva opasnosti koje ugrožavaju vaša polja, voćnjake, vinograde i teško očekivani urod, možete se prema svojim potrebama i željama odlučiti i za dodatna osigurateljna pokrića. Pri tome će vam sa savjetima pomoći i naši zastupnici osiguranja.

Nudimo vam pristupačne premije osiguranja i povoljne uvjete plaćanja.