Najvažnija vrsta osiguranja objekta u trenutku gradnje, dogradnje ili adaptacije je građevinsko osiguranje koje pokriva sve najvažnije opasnosti koje ugrožavaju objekt za vrijeme gradnje.

Predmet građevinskog osiguranja su:

objekti  u gradnji

građevinski i instalacijski materijal

građevinski dijelovi i elektrostrojna oprema koja je namijenjena za ugradnju u osigurani objekt

oprema i pomoćni objekti koji su u cijelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti građevinskog objekta, osim stvari koja su osnovna/obrtna sredstva izvođača radova.

Dodatno se može dogovoriti i osiguranje opreme i pomoćnih objekata za izvođenje objekata u gradnji (zidane ili drvene barake za skladišta, radionice, menze itd.).

Ukoliko je u ugovoru o osiguranju dogovoreno, osiguranje također pokriva:

postojeće objekte na kojima se izvode dogradnje, nadogradnje, popravci ili adaptacije

dio objekta u gradnji ili pojedine građevinske ili obrtničke radove.


Građevinsko osiguranje pokriva opasnosti:

građevinske nezgode

osnovne opasnosti požarnog osiguranja, leda, mraza, snijega, izljevanja vode, snježne lavine, odrona i urušavanja zemljišta

provalne krađe

nespretnosti, nebrige i pakosti radnika

led, ulegnuće tla, izlijevanje vode.


Dodatno se može dogovoriti i pokriće:

ugovorna odgovornost izvođača radova u vrijeme garancije

poplave, visoke vode, podzemne vode

klizanja tla

odgovornosti izvođača radova

odgovornosti izvođača radova u vremenu garancije.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI