FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016. godine. Preduvjeti za stupanje na snagu navedenog Sporazuma ostvareni su stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Narodne novine, br. 5/2016) čime su stupili na snagu članci 56. do 63. te članci 71. i 72. Zakona o administrativnoj suradnju u području poreza (Narodne novine, br. 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022).

Triglav osiguranje d.d. kao članica Grupe Triglav je prepoznalo važnost FATCA propisa i uskladilo svoje poslovanje sa FATCA zahtjevima.

Sukladno Sporazumu o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e Triglav osiguranje d.d. će prikupljati podatke i dostavljati ih Ministarstvu financija – Poreznoj Upravi Republike Hrvatske koja je ovlaštena za razmjenu podataka s nadležnim tijelom SAD-a.

Triglav osiguranje d.d. je izvršilo registraciju na web stranici USA IRS i dobilo "Global Intermediary Identification Number" (GIIN) broj: UWB7S8.00001.ME.191

Triglav osiguranje d.d. FATCA ID: UWB7S8.00001Complementary Content
${loading}