Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.

Ako si želite osigurati najbolju zdravstvenu skrb koju možete dobiti, ugovorite dodatno zdravstveno osiguranje. Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica.

Mogu se osigurati osobe koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, odnosno u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Ugovaranjem dodatnog zdravstvenog osiguranja na savjet i podršku možete računati i kad je vaš liječnik „u drugoj smjeni“ ili kad su liste čekanja preduge…

Kada je zdravlje ugroženo, svatko od nas želi imati takav pristup do odgovarajućeg liječenja kojim bi na najbolji način što prije povratio zdravlje. Dodatno zdravstveno osiguranje AKTIV pomaže u slučajevima kada je Vaše zdravlje ugroženo i jamči da Vaše zdravstveno stanje uvijek ima prednost ispred svega drugog.

Preuzmite aktivnu brigu o vašem zdravlju već danas ugovaranjem paketa AKTIV.

Dodatno zdravstveno osiguranje AKTIV temeljem osnovane medicinske indikacije pokriva sljedeće troškove:

 sistematski pregled jednom u osigurateljnoj godini

• specijalistički pregled do limita od 66,36 EUR unutar jedne osigurateljne godine

• kontrolni pregled po obavljenom specijalističkom ili sistematskom pregledu, do limita od 66,36 EUR unutar jedne osigurateljne godine

 dijagnostičke postupke prema indikaciji liječnika do limita od 199,08 EUR unutar jedne osigurateljne godine

 laboratorijske pretrage - prema indikaciji liječnika specijaliste do limita od 265,44 EUR unutar jedne osigurateljne godine

 nakon potrošenog limita unutar osigurateljne godine osigurana osoba ostvaruje pravo na specijalističke pretrage i dijagnostičke postupke uz učešće od 50%.


Sistematski pregled u sklopu AKTIV paketa u Triglav osiguranju d.d. uključuje:

ZA ŽENE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled ginekologa, PAPA test, transvaginalni ultrazvuk, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT,GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police uz prethodno odobrenje TRIGLAV osiguranja d.d.

ZA MUŠKARCE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled prostate, PSA test (za muškarce starije od 40 godina) usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT,GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police uz prethodno odobrenje TRIGLAV osiguranja d.d.

Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja

Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke kao osiguranik ostvarujete izravan kontakt sa zdravstvenim radnikom od kojeg možete zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imate pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će Vam zdravstveni radnici pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje Vam najviše odgovara. Zdravstveni radnici su Vam dostupni svaki radni dan između 7:30 i 17:00 sati.

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu sa više od 400 ugovornih zdravstvenih ustanova  poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija…

Osigurajte već danas svoje zdravlje.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader