Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice ili jahte na motorni pogon.

Sukladno odredbama Zakona o osiguranju, vlasnici ili osobe koja upravljaju plovilima s motorima snage iznad 15 kW, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, moraju biti osigurani od odgovornosti za štete koje uporabom plovila mogu prouzročiti trećim osobama uslijed smrti, tjelesnih ozljeda i narušenog zdravlja. Minimalna svota osiguranja je 464.529,83 EUR, a možete se odlučiti i za višu osiguranu svotu.


Što pokriva osiguranje?

Obveznim osiguranjem vlasnika odnosno korisnika plovila od odgovornosti pokrivene su štete prouzročene trećim osobama zbog tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti (nematerijalne štete).


Dragovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika ili korisnika brodice odsnosno jahte

Uz obvezno osiguranje preporučljivo je ugovoriti i policu dragovoljnog osiguranja vlasnika odnosno korisnika plovila od odgovornosti koja pokriva materijalne i nematerijalne štete prema trećim osobama.


Što je s obveznim osiguranjem u Sloveniji i u Italiji?

Slovenija kao i Italija propisuju obvezno osiguranje odgovornosti vlasnika ili osobe koja upravlja plovilom kojem snaga motora prelazi 3,5 kW (Slovenijaa), odnosno 3 kW (Italija).
Budući da uvjeti osiguranja Triglav osiguranja d.d. u potpunosti odgovaraju slovenskim i talijanskim zakonskim propisima o obveznom osiguranju govornosti, kod nas možete sklopiti osiguranje koje odgovara propisima u te dvije države.


Dodatne mogućnosti proširenja pokrića

Posebnim dogovorom osigurateljno pokriće možete proširiti i na osiguranje:

  • odgovornosti za štete za vrijeme jedriličarskih regata
  • odgovornosti za štete, koje prouzroči plovilo za vrijeme najma
  • odgovornosti za štete koje prouzroči skijaš na vodi kojega vuče plovilo
  • odgovornosti za štete uslijed onečišćenja
  • odgovornosti za štete prouzročene plovilom koje se koristi u gospodarske ili komercijalne svrhe.