Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima

U skladu s međunarodnim kretanjima i sprječavanjem međunarodnih prijevara i poreznih utaja, Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. godine o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu automatske razmjene informacija u području oporezivanja (DAC2). Navedenom Direktivom proširuje se obuhvat automatske razmjene informacija na financijske račune i usvaja zajednički standard izvješćivanja (eng. CRS-Common Reporting Standard), međunarodni standard koji je izradio OECD.

Nadalje, Europska unija usvojila je Direktivu Vijeća 2015/2060 od 10. studenog 2015. o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju. Zbog preklapanja područja primjene Direktive 2003/48/EZ s Direktivom Vijeća 2014/107/EU prva se stavlja izvan snage uz određena prijelazna razdoblja.

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza prenose se odredbe Direktive Vijeća 2014/107/EU (DAC2) te stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 2003/48/EZ. Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza propisuje definicije pojmova, pravila izvješćivanja i dubinske analize za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima.

Republika Hrvatska potpisnica je Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 6/15) na temelju kojeg se razmjenjuju informacije s trećim zemljama.

Podatak o državi u kojoj je klijent porezni obveznik i stranom poreznom broju Triglav osiguranje d.d. prikuplja u svrhu sprječavanja utaje poreza sukladno odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, a na temelju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima (CRS), prema kojem je Triglav osiguranje d.d. obvezan dostavljati prikupljene podatke o klijentu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će tražene informacije razmjenjivati s nadležnim tijelima država potpisnica Sporazuma.Complementary Content
${loading}