Želite li sebi osigurati bezbrižan život i starost te pružiti sigurnost svojim najbližima, mješovito životno osiguranje s garantiranim prinosom (osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja) je pravi način da to ostvarite!

Životno osiguranje je jedan od najatraktivnijih oblika ulaganja u svijetu. Zašto i Vi ne bi uložili u najbolje?
 

Mješovito životno osiguranje s garantiranim prinosom istovremeno je i osiguranje i štednja. Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja i osigurana osoba odabiru visinu osigurane svote. U slučaju da osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguratelj isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu svotu. U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurane svote za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.

Mješovito životno osiguranje s garantiranim prinosom koje objedinjuje pokrića za slučaj smrti osiguranika i za slučaj doživljenja – jedne osobe, uz jednokratnu uplatu premije.

Osiguranje se ugovara isključivo na period od tri godine.

Ako se ostvari osigurani slučaj Triglav d.d. je po ugovoru obvezan korisniku isplatiti:

  • osiguranu svotu – za slučaj doživljenja (isteka ugovorenog trajanja osiguranja); ili
  • osiguranu svotu – za slučaj smrti osiguranika; ili
  • osiguranu svotu u dvostrukom iznosu – za slučaj smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja; ili
  • osiguranu svotu u trostrukom iznosu – za slučaj smrti osiguranika uslijed prometne nesreće.Mješovito životno osiguranje s garantiranim prinosom - pregled

Osiguranje
Isplate
Primjer
Prednosti


Osnovno osiguranje
Prilikom sklapanja osiguranja određujete osiguranu svotu za slučaj smrti odnosno doživljenje.

Pokriće u slučaju smrti
U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja korisniku osiguranja isplaćuje se osigurana svota ugovorena na ponudi/polici osiguranja. Osiguranje u tom slučaju prestaje.

Doživljenje osiguranja
Po doživljenju osiguranja Triglav osiguranje d.d. korisniku isplaćuje osiguranu svotu ugovorenu na polici osiguranja.ISPLATA UNAPRIJED DOGOVORENIH SVOTA PO DOSPJELOSTI
Po isteku police isplaćuje se ušteđena svota, tj. ugovorena svota osiguranja za doživljenje.

ISPLATA U SLUČAJU SMRTI
U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurana svota za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.

PRIMJER OSIGURANJA

Uplaćena premija: 9.478,90 eura
Ugovoreno trajanje osiguranja: 3 godine
Doživljenje (isplata nakon proteka 3 godine) 10.000 eura
Smrt uslijed bolesti osiguranika korisniku se isplaćuje: 10.000 eura
Smrt uslijed nezgode osiguranika korisniku se isplaćuje: 20.000 eura
Smrt uslijed prometne nezgode osiguranika korisniku se isplaćuje: 30.000 eura

*Minimalna premija po polici iznosi 2.600 eura.PREDNOSTI MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA S GARANTIRANIM PRINOSOM

Osiguranje i štednja - ovo osiguranje ujedno je i štednja jer po isteku osiguranja dobivate određena financijska sredstva.
Sigurnost obitelji - ovim osiguranjem brinete za financijsku sigurnost svojih najmilijih, čak i ako se dogodi ono najgore za Vas.
Sigurna investicija - osigurana svota koju će Vam osiguratelj isplatiti po doživljenju unaprijed Vam je poznata.
Financijska pomoć - u obliku zajma od Triglav osiguranja d.d.
Instrument garancije - policu životnog osiguranja možete založiti ili vinkulirati prilikom podizanja kredita u banci.