Sigurni na dva kotača uz “Dva kotača”

Osiguranje se ugovara kao dodatno osiguranje uz policu od automobilske odgovornosti koju ugovara fizička osoba. Osigurane osobe su uz ugovaratelja osiguranja i supružnici te djeca koja žive na istoj adresi.

  • jedini na tržištu nudimo asistenciju za bicikle i posebna prijevozna sredstva
  • jedini na tržištu štitimo od odgovornosti vozača e-romobila
  • jedini na tržištu nudimo odgovornost i asistenciju za korisnike invalidskih kolica, a jednom policom osigurani su svi članovi uže obitelji koji voze bicikl ili e-romobil.

Osiguranjem od odgovornosti sigurni ste ako svojom vožnjom napravite štetu trećoj osobi kao što je:

  • oštećenje nečijeg parkiranog vozila ili vozila u pokretu
  • ozljeda pješaka
  • šteta na drugoj imovini: izlogu, odjeći, elektronskim uređajima (mobitel…)

 

Osiguranjem asistencije imate zaštitu u slučaju da ostanete u kvaru sa svojim posebnim prijevoznim sredstvom zbog:

  • probušene gume
  • problema s kočnicama
  • slomljene rame ili kotača bicikla.

 Triglav asistencija će doći i popraviti kvar ili prevesti prijevozno sredstvo do najbližeg servisa.Asistencija i odgovornost za bicikle i posebna prijevozna sredstva

U vožnji bicikla slučajno ste srušili pješaka?

Vaše dijete ili Vi slučajno ste ogrebli parkirani
auto vozeći bicikl ili romobil?

Znate li da je to Vaša odgovornost i da Vi morate
platiti nastalu štetu?

Ne znate gdje potražiti pomoć niti koga pozvati?


Prijava štete

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader