Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.

Ako si želite osigurati najbolju zdravstvenu skrb koju možete dobiti, ugovorite dodatno zdravstveno osiguranje. Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica.

Mogu se osigurati osobe koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, odnosno u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Ugovaranjem dodatnog zdravstvenog osiguranja na savjet i podršku možete računati i kad je vaš liječnik „u drugoj smjeni“ ili kad su liste čekanja preduge…

Kada je zdravlje ugroženo, svatko od nas želi imati takav pristup do odgovarajućeg liječenja kojim bi na najbolji način što prije povratio zdravlje. Dodatno zdravstveno osiguranje GOLD pomaže u slučajevima kada je Vaše zdravlje ugroženo i jamči da Vaše zdravstveno stanje uvijek ima prednost ispred svega drugog.

Želite li što jednostavnije, bez puno gubljenja vremena po čekaonicama, skupljanja uputnica i ostale papirologije dobiti kraljevski tretman ugovorite paket GOLD.

Dodatno zdravstveno osiguranje GOLD temeljem osnovane medicinske indikacije pokriva troškove:

sistematskih pregleda jednom u osigurateljnoj godine

specijalističkih pregleda 3 prva pregleda unutar jedne osigurateljne godine

kontrolnih pregleda 2 kontrolna pregleda unutar jedne osigurateljne godine po obavljenom specijalističkom ili sistematskom pregledu

dijagnostičkih postupka do 15 dijagnostičkih postupaka unutar jedne osigurateljne godine, na svaku  dijagnostičku pretragu ostvaruje se pravo 3 puta unutar jedne osigurateljne godine, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika 

laboratorijskih pretraga do 15 laboratorijskih pretraga unutar jedne osigurateljne godine, na svaku uslugu ostvarujete pravo maksimalno 3 puta unutar jedne osigurateljne godine, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste 

endoskopskih pretraga 2 endoskopska pretraga u osigurateljnoj godini, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste 

hormonskih i tumorskih markera do 5 pretraga u jednoj osigurateljnoj godini s tim da se ista pretraga unutar jedne osigurateljne godine može koristiti 3 puta, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste

medicinske rehabilitacije prema indikaciji liječnika specijaliste i to jedan ciklus godišnje

malih operativnih zahvata prema indikaciji liječnik specijaliste i to 2 mala operativna zahvata do godišnjeg limita od 132,72 EUR

MR  i CT 1 u jednoj osigurateljnoj godini prema indikaciji liječnika


Paket Gold omogućuje Vam i dnevnu naknadu za dane provedene u bolnici u visini 9,95 EUR po danu.


Sistematski u sklopu GOLD paketa u Triglav osiguranju d.d. uključuje:

ZA ŽENE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled ginekologa, PAPA test, transvaginalni ultrazvuk, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT,GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police uz prethodno odobrenje TRIGLAV osiguranja d.d.

ZA MUŠKARCE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled prostate, PSA test (za muškarce starije od 40 godina) usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT,GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police uz prethodno odobrenje TRIGLAV osiguranja d.d.

Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke kao osiguranik ostvarujete izravan kontakt sa zdravstvenim radnikom od kojeg možete zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imate pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će Vam zdravstveni radnici pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje Vam najviše odgovara. Zdravstveni radnici su Vam dostupni svaki radni dan između 7:30 i 17:00 sati.

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu sa više od 400 ugovornih zdravstvenih ustanova -  poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija…

Osigurajte već danas svoje zdravlje.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader