Potres je prirodna nesreća koja može pogoditi sve građevinske objekte te pokretnine u njima. Štete od potresa je do određene mjere moguće umanjiti poštovanjem propisa o protupotresnoj gradnji. Unatoč tome, ni protupotresno građene zgrade nisu u potpunosti sigurne od štete koju mogu uzrokovati jači potresi.

Što je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja su sve vrste građevinskih objekata i pokretnina.
Ako je posebno ugovoreno, osiguranja od potresa može se proširiti i na osiguranje zastoja proizvodnje u tvrtki, nastalog kao posljedica potresa.
 

Što omogućava osiguranje od potresa kod Triglav osiguranja d.d.?

Osiguravatelj pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari koje nastane neposredno zbog potresa ili u uzročnoj vezi s njime.
 

Uz koja osnovna osiguranja možete sklopiti osiguranje od potresa?

Dodatno osiguranja od potresa možete sklopiti kod sljedećih osnovnih osiguranja:

 • Osiguranje od požara
 • Osiguranje stambenih pokretnina
 • Osiguranje računala
 • Osiguranje zastoja proizvodnje zbog požara.
 • Osiguranje sajmova
 • Osiguranje opremu u zakupu
 • Osiguranje robe u zamrzivačima
 • Osiguranje opreme za prijem i distribuciju statelitskih/kabelskih TV

Prednosti osiguranja od potresa kod Triglav osiguranja d.d.?

Triglav osiguranje je jedna od najvećih hrvatskih osiguravateljnih kuća s dugogodišnjom tradicijom na području osiguranja. Obzirom da potres uobičajeno ima za posljedicu nastanak vrlo velike materijalne štete Triglav osiguranje se pobrinulo za odgovarajuće reosiguranje potresnog rizika kod najvećih i najkvalitetnijih svjetskih reosiguravateljnih kuća što omogućava, kako osiguranicima tako i Triglav osiguranju, optimalnu ekonomsku sigurnost.
 

Cijena osiguranja od potresa?

Godišnja premija osiguranja za dopunsko osiguranje od potresa zavisi:

 • O osiguranoj svoti
 • O odbitnoj franšizi (bez franšize, 2 ili 5 posto)
 • Kod zgrada, o starosti objekta
 • O potresnoj zoni u kojoj se nalazi predmet osiguranja.


Područje Republike Hrvatske podijeljeno je u pet potresnih zona. U zoni koja je potresno ugroženija premija za osiguranje potresa je viša od premije u zoni koja je potresno manje ugrožena.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI