Sve na jednom mjestu

Molimo Vas da popunjene obrasce dostavite direktno u Triglav osiguranje d.d. ili svom distributeru osiguranja.

Obrasci za promjenu podataka na polici
Izravno terećenje

Za otvaranje izravnog terećenja potrebno je dostaviti u Triglav osiguranje d.d. jedan potpisan original obrazac SEPA suglasnosti za osnovno izravno terećenje.

DINERS poslovna, PDF, 729 KB
DINERS privatna, PDF, 551 KB
SEPA suglasnost za osnovno izravno terecenje, PDF, 794 KB
SEPA Suglasnost za poslovno izravno terećenje, PDF, 236 KB
VISA Suglasnost, PDF, 707 KB

Suglasnost za obustavu na mirovini IŽO, PDF, 220 KB
Suglasnost za obustavu na mirovini MŽO, PDF, 392 KB

Prestanak suglasnosti za obustavu na mirovini, PDF, 98 KB