Ovim osiguranjem osiguravaju se materijalne i nematerijalne štete nastale dok plovilom upravlja osiguranik u svojstvu skipera.

Ovim osiguranjem obuhvaćene su sljedeće vrste šteta:

1. Odgovornost skipera prema trećim osobama,

2. Osiguranikova građanskopravna izvanugovorna odgovornost za sljedeće štete:

  • imovinske štete na plovilu kojim upravlja osiguranik u svojstvu skipera,
  • štete zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja trećih osoba za vrijeme dok osiguranik upravlja plovilom,
  • štete na imovini trećih osoba za vrijeme dok osiguranik upravlja plovilom.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader