Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ZA ODRASLE

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ZA ODRASLE predstavlja unosnu i prilagodljivu štednju te mogućnost redovite obročne štednje već od 15 EUR mjesečno. Tijekom trajanja osiguranja možete uplaćivati i dodatna slobodna sredstva.

 

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ZA ODRASLE uključuje štedno-investicijski račun, na kojeg su vezani životno i dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Štednja je vezana za kretanje vrijednosti jedinica imovine investicijskih fondova. Ugovaratelj preuzima rizik ulaganja u investicijske fondove, odnosno osobno utječe na visinu osigurane svote za doživljenje.Osiguranje mogu sklopiti osobe pristupne starosti od 50 do 80 godina.
Osiguranje se sklapa bez liječničkog pregleda i bez upita o zdravstvenom stanju osigurane osobe.

Premije osiguranja i osigurane svote određeni su unaprijed. Sklapanjem osiguranja sami odabirete visinu redovite mjesečne premije. Odabrani iznos redovite mjesečne premije i starost osigurane osobe kod sklapanja osiguranja određuju:

 • visinu zajamčene osigurane svote za slučaj smrti
 • visinu osigurane svote za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) te
 • visinu naknade za bolničke dane.

 

Najniža mjesečna premija iznosi 15 EUR za osiguranike pristupne starosti 50-75 g., a 20 EUR za osiguranike pristupne starosti 76-80g. Najniža premija po fondu iznosi 10 EUR. Preporučamo Vam da prilikom izbora ove vrste osiguranja proučite Prospekt svakog fonda. Prospekt fonda dostupan Vam je na našoj Web stranici u rubrici Tečajnica fondova ili na Web stranici izabrane fond kuće.
Ako želite veće osigurateljno pokriće, možete sklopiti dvije police Investicijskog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE. Premije se uplaćuju obročno, no moguće su također i dodatne jednokratne uplate.

Osiguranje traje do smrti osigurane osobe, odnosno do isplate cjelokupne vrijednosti imovine na investicijskom računu.


Plaćanje premije osiguranja

Sukladno uvjetima osiguranja premija osiguranja mora biti plaćena do datuma naznačenog na uplatnici (pet radnih dana prije isteka mjeseca). Ukoliko premija nije plaćena do tog datuma osiguratelj naplaćuje riziko premiju i premiju za dodatna osiguranja otkupom udjela u fondu. Na takav način gubite dio sredstava uloženih u fond, što će se u velikoj mjeri reflektirati na stanje Vašeg investicijskog računa. Stoga, molimo Vas da premiju platite do datuma dospijeća navedenog na uplatnici.

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ZA ODRASLE – pregled

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ZA ODRASLE
Održivost
Investicija
Fondovi
Isplate
Sažetak
Prednosti

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ZA ODRASLE

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ZA ODRASLE je životno osiguranje za slučaj smrti, koje uključuje i Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

OSNOVNO ŽIVOTNO OSIGURANJE
Je osiguranje za slučaj smrti sa zajamčenom osiguranom svotom. Sklapanjem osiguranja sami odabirete visinu mjesečne premije.

DODATNO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)
Osiguranje FLEKS ZA ODRASLE također uključuje i Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za sljedeće slučajeve:

 • smrt uslijed posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • naknadu za bolničke dane zbog nesretnog slučaja (nezgode).
Premija za dodatno osiguranje uplaćuje se zajedno s premijom za osnovno osiguranje, a može se uplaćivati mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.


PONUDA

Mjesečna premija⁠i... ...od toga DNZ Osnovno životno osiguranje Dodatno osiguranje od nezgode (DNZ) Investicijska strategija
Zajamčena osigurana svota za slučaj smrti Osigurana svota za slučaj smrti uslijed nezgode Naknada za bolnički dan Financijski ciljevi
Starost osigurane osobe:
od 50 do 60 g.
15 1,38 1.000 3.000 10 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
20 1,64 1.500 4.000 10 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
25 1,90 2.000 5.000 10 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
30 2,46 2.500 6.000 15 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
40 2,72 3.000 7.000 15 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
50 3,28 3.500 8.000 20 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
75 3,54 4.000 9.000 20 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
100 4,10 4.500 10.000 25 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
Starost osigurane osobe: od 61 do 70 g. 15 1,38 1.000 2.000 10 10-godišnji, 15-godišnji
20 1,77 1.000 3.000 10 10-godišnji, 15-godišnji
25 2,16 1.500 4.000 10 10-godišnji, 15-godišnji
30 2,85 2.000 5.000 15 10-godišnji, 15-godišnji
40 3,24 2.500 6.000 15 10-godišnji, 15-godišnji
50 3,63 3.000 7.000 15 10-godišnji, 15-godišnji
75 4,32 3.500 8.000 20 10-godišnji, 15-godišnji
100 4,71 4.000 9.000 20 10-godišnji, 15-godišnji
Starost osigurane osobe: od 71 do 80 g.
15 1,86 1.000 2.000 10 10-godišnji
20
2,49 1.000 3.000 10 10-godišnji
25 2,49 1.000 3.000 10 10-godišnji
30 3,12 1.500 4.000 10 10-godišnji
40 3,75 2.000 6.000 10 10-godišnji
50 3,75 2.000 6.000 10 10-godišnji
75 4,68 2.500 7.000 15 10-godišnji
100 5,31 3.000 8.000 15 10-godišnji

Iznosi su u EUR.

* Mjesečna premija uključuje premiju osnovnog životnog osiguranja i Dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).


DISTRIBUCIJA OSIGURANJA
Distributeri društva prilikom distribucije osiguranje NE PROVODE SAVJETOVANJE.

INFORMACIJA VEZANA UZ PROIZVOD
Kategorizacija proizvoda osiguranja sukladno Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim održivosti u sektoru financijskih usluga (tzv. SFDR Uredba): Proizvod se svrstava pod članak 6. SFDR uredbe.

IZJAVA O GLAVNIM ŠTETNIM UČINCIMA (PAI IZJAVA)

Za potrebe izračuna glavnih štetnih učinaka obuhvaćen je cjelokupan investicijski portfelj Društva, uključujući ulaganja za račun i rizik ugovaratelja osiguranja. Kod takvih životnih osiguranja kod kojih se uplaćeni iznos premije ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova, klijent odabire investicijski fond kojim upravlja odgovarajuće investicijsko društvo, u skladu sa svojom ESG strategijom, a na temelju klijentove spremnosti na preuzimanje rizika i njegovih preferencija o održivosti.

PAI izjava 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko životno osiguranje, ne razmatraju se glavni učinci na održivost. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine proizvoda, odnosno investicijskog fonda, uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova u ponudi.

Ulaganje investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Politike rizika održivosti i pojedinosti o uključivanju glavnih štetnih učinaka na održivost, Prospekti i pravila investicijskih fondova, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na internetskim stranicama društava za upravljanje:

www.zbi.hr

https://www.triglavskladi.si/


INFORMACIJA VEZANA UZ FONDOVE U KOJE MOŽETE ULAGATI KROZ PROIZVOD

Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja bira fondove iz ponude:

1) ZB INVEST d.o.o.

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Više informacija o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti ZB investa d.o.o. možete naći na mrežnoj (Internet) stranici: https://zbi.hr/home/zbi/esg/hr/.

Detaljne informacije o ZB Invest d.o.o. fondovima navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.

2) TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Podfondovi Triglav Aktivni, Triglav Trgi v razvoju, Triglav Evropa, Triglav Obvezniški, Triglav top brands, Triglav sklad denarnega trga EUR, Triglav Renta, Triglav Severna Amerika, Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Tehnologije prihodnosti, Triglav zdravje in dobro počutje i Triglav okoljska perspektiva prate rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje okolišnih i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti

Podfondovi Triglav Azija, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav High Yield Bond, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Preudarni i Triglav Steber Global prate rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja okolišnih i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti


FLEKS ZA ODRASLE INVESTICIJA

Investicijsko osiguranje FLEKS ZA ODRASLE omogućuje Vam izbor između dvije investicijske strategije, koje također možete promijeniti tijekom trajanja osiguranja.

Investicijske strategije razlikuju se po tome, koliko aktivno je ugovaratelj uključen u upravljanje investicijom.

INVESTICIJSKA STRATEGIJA SAMOSTALNI IZBOR FONDOVA
omogućuje Vam da sami odaberete fondove iz važeće ponude Triglav osiguranja d.d. i odredite raspodjelu premije između njih. Raspodjelu premije možete tijekom trajanja osiguranja i promijeniti. Strategija Vam omogućuje i prijenos sredstava između fondova iz redovite ponude Triglav osiguranja d.d.

INVESTICIJSKA STRATEGIJA FINANCIJSKI CILJEVI
omogućuje Vam da upravljanje investicijskim portfeljem prepustite financijskim stručnjacima, koji će Vašu imovinu optimizirati za vrijeme, kada ćete je vjerojatno trebati za dostizanje svojeg financijskog cilja.
Upravitelj će na temelju procjene budućih kretanja na tržištu kapitala svake godine pripremiti pet košarica fondova za pet investicijskih politika. Osigurana sredstva će se sukladno odabranom vremenskom razdoblju štednje prelijevati između tih pet investicijskih politika od najagresivnije do najkonzervativnije, kao što ih prikazuje tabela dolje.

Rizik ulaganja na sebe preuzima ugovaratelj osiguranja.


Investicijska strategija Košarica fondovai Sastav košarice u 2024.
4 Agresivna Triglav Svetovni razviti trgi 30%


Triglav Top Brands 25%


Triglav Severna Amerika 15%


Triglav Okoljska perspektiva 10%


Triglav Tehnologije prihodnosti 10%


Triglav Trgi v razvoju 10%100%
3-4 Umjereno agresivna Triglav Renta 30%


Triglav Svetovni razviti trgi 20%


Triglav Top Brands 20%


Triglav Okoljska perspektiva 10%


Triglav Severna Amerika 10%


Triglav Trgi v razvoju 10%100%
3 Umjerena Triglav Obvezniški 25%


Triglav Renta 25%


Triglav Svetovni razviti trgi 20%


Triglav Top Brands 15%


Triglav Zdravje in dobro počutje 15%100%
2-3 Umjereno konzervativna Triglav Obvezniški 30%


Triglav Svetovni razviti trgi 20%


Triglav Aktivni 15%


Triglav Renta 15%


Triglav Zdravje in dobro počutje 10%


Triglav Sklad denarnega trga EUR 10%100%
1-2 Konzervativna Triglav Obvezniški 35%


Triglav Aktivni 25%


Triglav Sklad denarnega trga EUR 25%


Triglav Renta 15%100%

 • Struktura košarica se u skladu s općim uvjetima mijenja svake godine.


MOGUĆNOST PROMJENE FONDOVA
Prilikom sklapanja osiguranja birate podjelu premije među izabranim investicijskim fondovima. Za vrijeme trajanja osiguranja možete zatražiti promjenu raspodjele premije među izabranim fondovima ili ulaganja u druge fondove iz ponude Triglav osiguranja d.d.


Investicijskim osiguranjem FLEKS ZA ODRASLE ugovaratelj osiguranja preuzima rizik ulaganja povezan s promjenama vrijednosti jedinica odabranih fondova.

Vrijednosti jedinica imovine investicijskih fondova

Isplate iz Investicijskog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE

Isplate iz investicije i isplate iz osiguranja su fleksibilne, kako za vrijeme trajanja osiguranja, tako i prilikom istupanja iz njega.

ISPLATE IZ INVESTICIJE
Do sredstava na investicijskom računu možete pristupiti kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja, i to:

 • u obliku predujma koji u usporedbi s otkupom ima tu prednost da se osiguranje zbog njega ne prekida
 • u obliku otkupa koji predstavlja prekid osiguranja prije isteka deset godina - otkupna vrijednost manja je od vrijednosti imovine na investicijskom računu.

OTKUP
Otkup osiguranja sukladno odredbama Općih uvjeta možete zahtijevati pod uvjetom da su premije plaćene za tri godine i da su od početka osiguranja prošle barem tri godine.

PREDUJAM
Ugovaratelj može zahtijevati isplatu predujma, ako vrijednost redovitih jedinica imovine na investicijskom računu prelazi iznos najniže isplate predujma od 150 EUR. U slučaju isplate predujma zajamčena osigurana svota za slučaj smrti smanjuje se za iznos isplate. Isplata predujma ima utjecaj na obračun riziko premije za slučaj smrti što se indirektno reflektira na buduće stanje na investicijskom računu. Ako nastupi osigurani slučaj, TRIGLAV osiguranje d.d. će isplatiti osiguranu svotu umanjenu za iznos nevraćenog predujma.

ISPLATE IZ OSIGURANJA

 • Isplata zajamčene osigurane svote za slučaj smrti (ZOS): U slučaju smrti osigurane osobe prije navršenih 90 godina starosti u tijeku trajanja osiguranja, nakon dvije godine od početka osiguranja korisniku se isplaćuje ZOS, odnosno vrijednost imovine na investicijskom računu, ako ista prelazi ZOS. U slučaju smrti u prve dvije godine od početka osiguranja korisniku se isplaćuje otkupna vrijednost osiguranja.
 • Isplata iz Dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode): U slučaju smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) isplaćuje se osigurana svota za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) iz Dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i isplata iz osnovnog osiguranja, kako je opisano u prijašnjem stavku. Dodatno osiguranje prestaje, kad osigurana osoba navrši 90 godina starosti.


Investicijsko osiguranje FLEKS ZA ODRASLE kombinacija je investiranja u fondove, životnog osiguranja i dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). FLEKS ZA ODRASLE je investicija koja predstavlja unosnu i prilagodljivu štednju vezanu za kretanje vrijednosti jedinica imovine fondova, s prihvatljivim premijama osiguranja za odra­sle nakon 50. godine života.


Ugovaratelj osiguranja Fizička osoba
Uključena osiguranja Osnovno osiguranje:
 • za slučaj smrti
 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za slučaj smrti i naknade za bolničke dane
Tko se može osigurati:
 • osobe pristupne starosti od 50 do 80 godina

Dodatno osiguranje po izboru:
x

Osigurana svota (OS) osnovnog osiguranja Visina osigurane svote (dalje u tekstu OS):
U slučaju smrti osigurane osobe:
 • u prve dvije godine od početka osiguranja Triglav osiguranje d.d. isplaćuje otkupnu vrijednost osiguranja
 • prije 90. godine života Triglav osiguranje d.d. isplaćuje zajamčenu osiguranu svotu, odnosno vrijednost imovine na investicijskom računu ako je ista veća
 • poslije 90. godine života Triglav osiguranje d.d. isplaćuje vrijednost imovine na investicijskom računu

U slučaju smrti osigurane osobe uslijed nesretnog slučaja (nezgode) prije 90. godine života, Triglav osiguranje d.d. isplaćuje dodatnu osiguranu svotu za taj slučaj.

U slučaju smještaja i liječenja u bolnici zbog nesretnog slučaja (nezgode) prije 90. godine života, Triglav osiguranje d.d. isplaćuje odgovarajuću naknadu za bolničke dane.
Isplate osigurane svote može biti:
 • u obliku jednokratne isplate
Uzajamno osiguranje x
Trajanje osiguranja Trajanje osiguranja nije unaprijed određeno. Osiguranje traje do smrti osiguranika.
Premija (uplate) Frekvencija plaćanja premije:
 • obročno plaćanje: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje

Premija (uplate) Frekvencija plaćanja premije:
 • obročno plaćanje: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje
Minimalna premija:
 • 15 EUR
Mogućnost dodatnih uplata:
 • najmanje 50 EUR
Štednja u sklopu osiguranja Štedite u fondovima iz redovite ponude Triglav osiguranja d.d. Pritom su Vam na raspolaganju dvije investicijske strategije: Samostalni izbor fondova i Financijski ciljevi.
Povećanje OS-a Ako želite veće pokriće osiguranja, možete sklopiti dvije police Investicijskog životnog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE.
Prijevremena isplata Prijevremenu isplatu sredstava na investicijskom računu možete zahtijevati ako je vrijednost redovnih jedinica imovinei veća od iznosa najniže isplate predujma, koji iznosi 150 EUR.
Mirovanje osiguranja Mirovanje osiguranja na jednu godinu možete zatražiti nakon tri godine trajanja osiguranja, ako su premije plaćene za najmanje dvije godine.
Otkup osiguranja Otkup osiguranja možete zahtijevati nakon tri godine trajanja osiguranja, ako su premije plaćene za najmanje tri godine.

Napomene: *Redovne jedinice imovine dobivaju se na temelju uplaćenih obročnih premija nakon proteka 30 mjeseci od početka osiguranja i dodatnih uplata za vrijeme trajanja osiguranja.

Legenda: x = opcija nije moguća

PRIMJER IZRAČUNA:
Imate 50 godina i želite ugovoriti Fleks za odrasle. Plaćat će te premiju 20 godina. Vaša zajamčena osigurana svota za slučaj smrti iznosi 4.000 EUR, iznos za slučaj smrti uslijed nezgode 9.000 EUR, a naknada za bolničke dane 20 EUR. Vaša mjesečna uplata iznosi 75 EUR, od toga se za pokriće smrti uslijed nezgode i naknade za bolničke dane izdvaja 3,54 EUR. Ulazna naknada iznosi 2% uplaćene premije za osnovno osiguranje. Preostali iznos prethodno umanjen za pokriće smrti uslijed nezgode i naknade za bolničke dane (70,03 EUR od mjesečne uplate) se ulaže u fond. Dodatno, na kraju svakog mjeseca tijekom trajanja osiguranja s police se naplaćuje fiksni trošak vođenja od 1.6 EUR, upravljačka provizija 0,49% mjesečno na stanje prikupljeno od prvih 30 mjesečnih premija, riziko premija i premija za dopunsku nezgodu. Riziko premija ovisi o pristupnoj dobi, osiguranoj svoti i stanju na Vašem investicijskom računu, a u konkretnom primjeru prva mjesečna riziko premija iznosi cca. 4 EUR i zatim se smanjuje. Izlazna naknada iznosi 1%.

S obzirom na to da isplate iz osiguranja ovise o prinosu fonda, a buduće se prinose fonda ne može predvidjeti, navodimo nekoliko primjera s različitim prinosima fonda.

Prinos fonda Stanje nakon 20 godina
Raste 2% godišnje 18.670 €
Raste 5% godišnje 25.399 €
Pada 5% godišnje 9.785 €
Raste 1,14% godišnjei 17.150 €

*Da bi se nakon 20 godina dobilo onoliko koliko ste uplatili za osnovno osiguranje, fond u prosjeku ima prinose 1,14 % godišnje.

Detalje o samim fondovima, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama svake fond kuće.

DODATNE MOGUĆNOSTI OSIGURANJA

Aktivno upravljanje imovinom: Pri upravljanju vlastitim sredstvima možete aktivno sudjelovati ili upravljanje prepustiti stručnjacima.

Dodatno investiranje: Tijekom trajanja osiguranja možete uložiti dodatna slobodna sredstva.

PREDNOSTI I KORISTI OSIGURANJA
Jednostavno sklapanje osiguranja

 • osiguranje sklapate bez procjene zdravstvenog stanja
 • odabirete visinu premije i investicijsku strategiju
 • ispunite ponudu za sklapanje Investicijskog životnog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE i predajte je Triglav osiguranju d.d. ili našem distributeru.


Jedna polica za cijeli život: Razdoblje trajanja osiguranja je doživotno.

Niske mjesečne premije: Osiguranje je također dostupno i osobama s niskim prihodima.

Osiguranje i štednja: Osiguranje uvijek uključuje i štednju; kad predate zahtjev za isplatu cjelokupne vrijednosti imovine na investicijskom računu dobivate svoja financijska sredstva.

Sigurnost obitelji: Ovim osiguranjem brinete se i za financijsku sigurnost svojih najdražih, za slučaj da Vam se dogodi ono najgore.

Povećana osobna sigurnost: Dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) povećate svoju, ali i financijsku sigurnost svoje obitelji.

Prinosi: S obzirom na to da se radi o dugoročnoj štednji u fondovima, očekivani prinosi Vaše investicije mogu biti veći. TRIGLAV osiguranje d.d. ne jamči za isplatu po doživljenju police (isplata može biti veća ali i manja od uplaćenih sredstava i ista ovisi o kretanju vrijednosti fondova u koje ulažete).

Fleksibilnost: Za vrijeme trajanja osiguranja imate mogućnost ulaganja dodatnih slobodnih sredstava i prijenosa sredstava u druge fondove iz ponude Triglav osiguranja d.d, ali tek nakon proteka šest mjeseci. Cijelo vrijeme trajanja osiguranja omogućena Vam je i promjena podjele premije između fondova.

Uvid u kretanje VJI: Na internetskim stranicama Triglav osiguranja d.d. prikazano je kretanje vrijednosti jedinica imovine (VJI) svih fondova u ponudi Triglav osiguranja d.d.

Prilikom izbora ove vrste osiguranja ne smijemo zanemariti činjenicu da ugovaratelj osiguranja na sebe preuzima cjelokupni rizik ulaganja u investicijske fondove. Osiguratelj garantira isplate u dijelu zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti, osiguranog iznosa za slučaj smrti uslijed nezgode i naknade za bolničke dane.