Što se može dogoditi upravo sada, danas do kraja dana, sutra ili prekosutra nemoguće je predvidjeti. Ugovaranjem dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu ne možete spriječiti neželjeni događaj, ali pravovremenim razmišljanjem možete umanjiti njegove posljedice.

Ne čekajte da se nesretni slučaj dogodi, osigurajte svoju djecu već sada i ne dozvolite da Vi i Vaša obitelj osjetite financijsku opterećenost posljedica nesretnog slučaja (nezgode) Vašeg djeteta.

S obzirom na svoje potrebe, osiguranik može sklopiti osiguranja koje povećava njegovu financijsku sigurnost, u slučaju nesretnog slučaja djeteta. Dodatno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva posljedice: smrti zbog posljedice nesretnog slučaja (nezgode), odnosno pokriće pogrebnih troškova; trajnog invaliditeta zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) (s 5-erokratnom progresijom iznad 50% invaliditeta); dnevnu naknadu zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode); dnevnu naknadu za bolnički dan zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i dodatnu naknadu za boravak u bolnici u inozemstvu zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđeni i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo može imati za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad (dnevna naknada), boravak u bolnici zbog liječenja uslijed nezgode (bolnički dan).

U tom smislu, nesretnim slučajem (nezgodom) smatraju se naročito sljedeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, pokliznuće, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod kakvim predmetom, udarac ili ujed životinje.

U slučaju preuzimanja jamstva za nesretne slučajeve (nezgodu), osiguratelj isplaćuje:

• ako zbog posljedica nesretnog slučaja umre osiguranik mlađi od 14 godina, osiguratelj plaća pogrebne troškove do svote određene važećim cjenikom;

• osiguranu svotu za smrt, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) osiguranik umro - ovo pokriće vrijedi za djecu stariju od 14 godina;

• postotak osigurane svote za invaliditet koji odgovara postotku invaliditeta koji je nastao kao posljedica nesretnog slučaja (nezgode);

• ako zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) prema tablici invaliditeta nastupi više od 50% gubitka radne sposobnosti (invaliditeta), osiguratelj uz 50% od ugovorene osigurane svote za invaliditet, isplaćuje dodatno 5% osigurane svote za invaliditet za svaki postotak invaliditeta iznad 50%;

• dnevnu naknadu, ako je osiguranik bio zbog nesretnog slučaja (nezgode) privremeno nesposoban za obavljanje svojih redovnih radnih zadataka (tu se ubraja i nesposobnost za školski, odnosno studijski rad ili pohađanje odgojno-obrazovnih ustanova);

• naknadu za bolničke dane, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju;

• naknadu za bolničke dane zbog boravka u bolnici u inozemstvu, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju u inozemstvu;

• ostale ugovorne obveze po posebnim ili dopunskim uvjetima.


Obveza osiguratelja priznata je za nesretne slučajeve (nezgode) nastale tijekom trajanja osigurateljnog jamstva i to samo za one posljedice nesretnog slučaja (nezgode) što su nastupile i bile utvrđene u medicinskoj dokumentaciji u prvoj godini po nastanku nesretnog slučaja (nezgode).

 

Dnevna naknada isplaćuje se za dane kad osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) ima za posljedicu privremenu nesposobnost za rad u školi, ali najviše 200 kalendarskih dana


Naknada za bolničke dane isplaćuje se za dane kad je osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) bio u bolnici, ali najviše 365 kalendarskih dana unutar dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja (nezgode). U bolnice, u smislu isplate naknade za bolničke dane, ubrajaju se opće, specijalističke bolnice i klinike. Lječilišta, domovi i ustanove za rekreaciju ili odmor ne ubrajaju se u bolnice.

Dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu može se, bez obzira na broj osiguranih osoba osnovnog osiguranja, osigurati veći broj djece. Osigurane osobe mogu biti djeca ili posvojena djeca osiguranika.

Prilikom sklapanja ove vrste osiguranja ne izvodi se procjena zdravstvenog rizika za djecu.