Predmet osiguranja

Predmet osiguranja su stambene i druge pokretnine u stalno naseljenim stanovima i kućama koje su u vlasništvu osiguranika i članova njegovog domaćinstva ili su kod njih u najmu. Može se ugovoriti i osiguranje stvari u kućama i stanovima koji nisu stalno naseljeni (kuće za odmor, vikendice i sl.).
Osiguranjem stambenih pokretnina mogu se osigurati sve pokretnine, dakle oprema stana i osobne stvari u stanovima i pomoćnim prostorima, gotovina, dragocjenosti, umjetnički predmeti, vrijednosni papiri, kolekcije, listine i dokumenti pohranjeni u stanovima. Dodatno se mogu osigurati i boje na zidu, slikarije i razne vidljive zidne, stropne i podne obloge te lom ili puknuće prozora, vrata, staklenih stijena i pregrada u stanovima.
 

Osigurane opasnosti

Osiguranje stambenih pokretnina nudi pokriće od većine opasnosti koje mogu zadesiti imovinu u našem domu. Najčešće opasnosti su: požar, oluja, tuča, izljev vode, udar groma, eksplozija. Neki dijelovi Hrvatske više su ugroženi od poplave ili odrona zemlje, a u drugima opasnost zimi predstavlja snijeg. Međutim, opasnosti mogu stići i s drugih strana. Medu malo vjerojatne, ali ipak moguće, spadaju pad letjelice i drugih zračnih plovila. Sudionici raznih manifestacija i demonstracija mogu postati grupa koja može uništiti i oštetiti stvari u kući. U zadnje vrijeme su vjerojatnije, a nažalost i sve češće, provalne krađe u stanovima i u kućama, ali i razbojnička otimanja novca, dragocjenosti i ostalih stvari u stanovima i izvan njih. Uz navedene opasnosti, osnovno osiguranje stambenih pokretnina uključuje i osiguranje odgovornosti kojim osiguravatelj jamči za odštetne zahtjeve trećih osoba kojima je osiguranik svojim postupcima nenamjerno prouzročio štetu. Osiguravatelj jamči i za štete koje trećim osobama, osim osiguranika, prouzroče članovi njegove obitelji koji žive s njim u zajedničkom domaćinstvu, kao i osiguranikove domaće životinje koje ne koristi u komercijalne svrhe.
 

Dodatna osigurateljna pokrića

Opseg temeljnog pokrića osiguranja stambenih pokretnina može se uz plaćanje dodatne premije proširiti na:
 

  • pokriće štete na stvarima uzrokovane izravno ili posredno zbog potresa;
  • osiguranje strojeva i aparata u domaćinstvu (hladnjak, zamrzivač, stroj za pranje i sušenje, videorekorder, televizor i usisavač prašine) na način da su uz sve nabrojene osnovne opasnosti, osiguranjem pokrivene i štete nastale zbog utjecaja mehaničkih sila, električne energije, grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi te pada ili prevrnuća
  • štete koje nastanu na električnim aparatima (telefonski aparati, TV i radijske antenske naprave, automatski otvarači vrata, domofoni, videofoni) i pripadajućim instalacijama u stanovima zbog nekontroliranog djelovanja električne struje
  • osiguranje bicikala od krade kad se nalaze izvan zaključanih osiguranih prostora.


Prednosti osiguranja stambenih pokretnina kod Triglav osiguranja d.d.

Triglav osiguranje d.d. ima na području osiguranja stambenih pokretnina dugogodišnju tradiciju te svojim osiguranicima stručnošću i jakim financijskim zaleđem već niz godina omogućava istinsku sigurnost.
 
Suvremenom, s Europom usporedivom ponudom, na području imovinskih osiguranja, prihvatljivim premijama osiguranja te povoljnim uvjetima plaćanja, želimo se približiti željama i potrebama naših postojećih i potencijalnih osiguranika. Naši djelatnici i njihovi suradnici ponudit će Vam najprimjereniju osiguravateljnu zaštitu Vaše imovine, a kod nastanka štete Triglav osiguranje će stručno i financijski stajati uz Vas.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI