Zadovoljstvo klijenata ključni je čimbenik strateškog razvoja Triglav osiguranja d.d., omogućujući mu da ojača i poboljša svoj položaj. U svom poslovanju Društvo vodi računa o primjeni najviših međunarodnih i lokalnih standarda poslovanja, upravljajući aktivnostima u skladu sa zakonom, unutarnjim propisima i profesionalnom etikom.

 

Odnosi s klijentima

U odnosima s klijentima od zaposlenika i partnera se traži da se ponašaju ispravno i iskreno, otvoreno i profesionalno, te da ne prakticiraju prijevarne ili obmanjujuće prakse. Zaposlenici i partneri uvijek moraju imati na umu najbolje interese klijenata, pružajući rješenja prikladna njihovim zahtjevima i potrebama.

 

Sukob interesa

Sukobi interesa se izbjegavaju ili, ukoliko su neizbježni, se kontroliraju uz poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi u svakom trenutku bili zaštićeni interesi klijenata. Od zaposlenika i partnera se očekuje svijest o potencijalnim sukobima koji se mogu pojaviti u svakodnevnom poslovanju, odnosno prijava istih ukoliko do njih dođe. Sve prijave sukoba interesa od zaposlenika, partnera ili klijenata Društvo zaprima na mail: sukobinteresa@triglav.hr .

 

Razvoj proizvoda

Novi proizvodi razvijaju se u skladu s potrebama i zahtjevima klijenata koje se mijenjaju i s identificiranim područjima za poboljšanje, te strategijom Društva. Postupak razvoja proizvoda je jasno definiran posebnim internim aktima, a uključuje testiranje proizvoda prije njihova puštanja na tržište te njihovo redovno preispitivanje (minimalno jednom godišnje) i praćenje. Ključnu ulogu u tome ima sustav praćenja reklamacija i pritužbi te ispitivanje zadovoljstva klijenata proizvodima i uslugom Društva.

Svoju pritužbu ili reklamaciju u svakom trenutku možete prijaviti putem maila: prituzbe@triglav.hr .

 

Ključne informacije o proizvodu

Društvo Triglav osiguranje d.d. ne pruža usluge savjetovanja o proizvodima osiguranja koje drži u svom portfelju kako je to definirano Direktivom (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja od 20. siječnja 2016. godine. Sve ključne informacije o proizvodima Društva se mogu pronaći na web stranici društva za svaki proizvod u rubrici Dokumenti,  u svim podružnicama i prodajnim urednima Triglav osiguranja.

 

Sustav nagrađivanja

Naš sustav nagrađivanja je osmišljen kako bi privukao, motivirao i zadržao ljude koji su zbog svojih tehničkih i menadžerskih sposobnosti i različitih profila ključni za uspjeh Društva.

Naš sustav nagrađivanja se temelji na nekoliko elemenata značajnih za priznavanje zasluga:

 • uspostavljanje poticajnih politika koje stvaraju izravnu vezu između nagrađivanja i postignutih rezultata,
 • procjenjivanje rezultata ne samo u odnosu na postizanje financijskih i poslovnih ciljeva, nego i vezano uz ponašanje koje je pokazano u skladu s Triglav vrijednostima,
 • procjenjivanje učinka ne samo godišnje nego i u različitim vremenskim intervalima,
 • upravljanje povratnim informacijama o trendovima izvedbe, ne samo na godišnjoj, već i polugodišnjoj razini, radi promicanja usklađivanja s očekivanim ciljevima i, u slučaju donošenja korektivnih mjera.

 

Narav naknade koju primaju zaposlenici Triglav osiguranja d.d. u vezi ugovora o osiguranju

Zaposlenici društva Triglav osiguranje d.d. za poslove distribucije osiguranja, a u vezi s ugovorom o osiguranju primaju sljedeće vrste nagrada: osnovnu bruto plaću, proviziju, stimulaciju, kvartalnu nagradu i godišnji bonus.

 

Prije sklapanju ugovora o osiguranju distributer osiguranja dužan vam je uručiti

 • Obavijest ugovaratelju osiguranja i/ili osiguraniku (prodajna iskaznica distributera)
 • Informacija o obradi podataka društva Triglav osiguranje d.d.
 • Informacija ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora za životna odnosno neživotna osiguranja i sklapanja ugovora o osiguranju na daljinu
 • Standardizirani obrazac dokumenta s informacijama o proizvodu osiguranja (IPID, LIPID i KID – ovisno o vrsti osiguranja koju ugovarate)
 • Upitnik o definiranju potreba i zahtjeva osiguranika (UPI) i Izjavu osiguranika o danim informacijama  o potrebama i zahtjevima
 • Obavijest o podnošenju pritužbi ukoliko ista nije sadržana u Uvjetima osiguranja
 • pripadajuće Uvjete osiguranja (Opće, Posebne i Dodatne – ovisno o proizvodu kao i pripadajuće Tablice)
 • potrebne privole i suglasnosti za prikupljanje i/ili obradu podataka, ovisno o vrsti, odnosno proizvodu osiguranja koji se distribuira
 • Suglasnost za komunikaciju putem elektroničke pošte
 • Informativni izračun koji sadrži tablice individualiziranih otkupnih i kapitaliziranih vrijednosti po godinama trajanja osiguranja (samo za životna osiguranja)
<img src="/wps/wcm/myconnect/f11add15-f1a8-44e4-9f8d-73470f98a0cb/1/racuni.png?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f11add15-f1a8-44e4-9f8d-73470f98a0cb/1-mYdIMUJ" alt="" title="" /><br />Pravno obvestilo - Zavarovalnica Triglav, d.d.
Pravno obvestilo - Zavarovalnica Triglav, d.d.
Complementary Content
${loading}