start portlet menu bar

Osiguranje automobilskog kaska | Triglav.hr

Display portlet menu
end portlet menu bar

Osiguranje automobilskog kaska obuhvaća pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzročenih za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu.

OSNOVNO KASKO OSIGURANJE

Osiguranjem automobilskog kaska moguće je osigurati sve vrste motornih, priključnih radnih i tračnih vozila i njihove sastavne dijelove. Moguće je osigurati i dodatnu opremu vozila, prtljagu, zbirke uzoraka trgovačke robe i druge stvari u vozilu.

Pokriva materijalnu štetu koja nastane na vozilu uslijed:

 • prometne nezgode
 • pada ili udara predmeta u vozilo
 • požara
 • iznenadnog vanjskog toplinskog ili kemijskog djelovanja
 • prirodnih nesreća (grom, tuča, oluja, poplava, bujica, visoka voda, snježna lavina)
 • eksplozije (osim nuklearne)
 • pada letjelice
 • demonstracija i manifestacija
 • zlonamjernih ili obijesnih radnji trećih osoba
 • oštećenja tapeciranih dijelova vozila kod pružanja prve pomoći osobama
 • namjernog oštećenja osiguranih stvari zbog sprečavanja nastanka još veće štete.


Osnovno kasko osiguranje ne znači samo zaštitu od navedenih opasnosti. Ostvariti ga možete i u slučajevima kada se likvidacija odštetnog zahtjeva produžuje (primjerice kada se kao oštećenik ne možete dogovoriti o okolnostima prometne nezgode, ako je prouzročitelj prometne nezgode osiguran kod druge osiguravajuće kuće, ako prometnu nezgodu prouzroči neosigurano vozilo ili ako je prouzročitelj strani državljanin).


DJELOMIČNO KASKO OSIGURANJE

Ugovara se uz nižu premiju osiguranja nego osnovno kasko osiguranje i pokriva dio rizika iz osnovnog kasko osiguranja.

Zašto djelomično kasko osiguranje kod Triglav osiguranja?

 • pokrivamo sve štete nastale u zemljama zelene karte uključivo u Bosni i Hercegovini u svim entitetima te Crnoj Gori, bez nadoplate
 • svaka prijavljena šteta u tijeku jedne godine isplaćuje se u 100% iznosu (ako nije drugačije ugovoreno).


Odaberite jednu od kombinacija djelomičnog kasko osiguranja:
 

pokriva štetu u slučju požara, groma, tuče, oluje, snježne lavine, eksplozije, pada letjelice te manifestacija i demonstracija (uvjet osnovno kasko osiguranje)
lom i napuknuće standardno ugrađenih stakala na motornim vozilima te štetu na vozilu koja nastane neposrednim dodirom divljači ili domaćih životinja
osiguravaju se samo standardno ugrađena stakla na osobnim vozilima osim stakala svjetlećih tijela i ogledala
F   troškovi vuče oštećenog vozila do mjesta boravka i troškovi prijevoza vozača i putnika
troškovi oštećenja osobnog automobila prilikom parkiranja nastale od nepoznatog počinitelja, ili krovnih snježnih lavina ili ledenih tvorevina koje padaju s krova zgrada
I   troškovi najma osobnog vozila, ako je Vaše vozilo nestalo, oštećeno ili uništeno iz bilo kojeg od rizika obuhvaćenog osnovnim kasko osiguranjem (uvjet osnovno kasko osiguranje)
J  troškovi loma, oštećenja ili krađe standardno ugrađenih svijetlećih tijela i ogledala na motornom vozilu
pokriva štetu nastalu zbog posljedica obične provalne krađe i razbojstva ili protupravnog otuđenja vozila te troškove promjene brave u slučaju krađe ili gubitka automobilskih ključeva (uvjet osnovno kasko osiguranje)
pokriva troškove pomoći na cesti, spašavanje, vuču ili prijevoz oštećenog ili pokvarenog osobnog vozila 


Kasko osiguranje stakla može se ugovoriti ako je osobno vozilo za koje se ugovara osiguranje stakla osigurano u Triglav osiguranju d.d. po osnovi obveznog automobilskog osiguranja.

To osiguranje pokriva popravak ili zamjenu isključivo zamjenskim staklom bez logotipa proizvođača kod ugovornog partnera kojeg odredi Triglav osiguranje d.d. do iznosa od 265,45 EUR po štetnom događaju.Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader