Osiguranje opreme za prijem i distribuciju statelitskih/kabelskih TV

Osiguranje jamči cjelovitu zaštitu opreme za prijem i emitiranje satelitskih i kabelskih televizijskih i radijskih programa.

Ovim osiguranjem mogu se osigurati antene s nosivom konstrukcijom, jedinice za prijem i emitiranje, podzemni i nadzemni kablovi, razdjelni ormarići, pojačivači i pretvornici (konvertori)  koji nisu ugrađeni u TV uređaje.

Osiguranje pokriva štete koje nastanu uslijed oštećenja, uništenja ili nestanka osiguranih stvari do kojih dolazi kod normalnog i tehnički propisanog korištenja opreme.

Na osnovu dodatnog dogovora moguće je osigurateljno pokriće  proširiti na štete na osiguranim stvarima uzrokovane potresom.