Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.

Djeca su neiscrpan izvor radosti i motivacije, kako bi dobili najbolju zdravstvenu skrb i bili spremni za otkrivanje svijeta, za svoje najmlađe ugovorite paket dodatnog zdravstvenog osiguranja Zdravko.

Dodatno zdravstveno osiguranje Zdravko temeljem osnovane medicinske indikacije pokriva troškove:

  • sistematskog pregleda prilagođenog dobi djeteta - pravo na jedan sistematski pregled unutar tri osigurateljne godine
  • specijalističkih pregleda - 3 prva pregleda specijaliste unutar jedne osigurateljne godine
  • kontrolnih pregleda – 2 kontrolna pregleda unutar jedne osigurateljne godine po obavljenom specijalističkom ili sistematskom pregledu
  • dijagnostičkih postupka - 8 dijagnostičkih postupaka unutar jedne osigurateljne godine, na svaku uslugu ostvaruje se pravo na korištenja 3 puta unutar jedne osigurateljne godine, osim na UZV kukova na koji djeca starosti od 0-6 godina ostvaruju pravo na 1 korištenje unutar jedne osigurateljne godine, te MR na koju osigurana osoba ostvaruje pravo na 1 korištenje unutar 3 osigurateljne godine. 
  • laboratorijskih pretraga prema indikaciji liječnika specijaliste do 15 laboratorijskih pretraga unutar jedne osigurateljne godine, na svaku uslugu ostvaruje se prano 3 puta unutar jedne osigurateljne godine
  • stomatoloških usluga prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog iznosa od 66,36 EUR u jednoj osigurateljnoj godini, uz učešće osiguranika u visini od 50% troškova svake usluge
  • ortopedskih i drugih medicinskih pomagala prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog iznosa od 66,36 EUR unutar jedne osigurateljne godine, uz učešće osiguranika u visini od 50% troškova svake usluge.
Osiguranici od 16 godina naviše imaju pravo na sljedeće medicinske usluge preventivnog karaktera bez medicinske indikacije: ginekološki pregled, UZV vaginalnom sondom i PAPA test - jednom unutar jedne osigurateljne godine, te pregled onkologa, UZV dojki, UZV prostate jednom unutar 3 osigurateljne godine.


Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke kao osiguranik ostvarujete izravan kontakt sa zdravstvenim radnikom od kojeg možete zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imate pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će Vam zdravstveni radnici pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje Vam najviše odgovara. Zdravstveni radnici su Vam dostupni svaki radni dan između 7:30 i 17:00 sati.

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu sa više od 400 ugovornih zdravstvenih ustanova -  poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija…

Osigurajte već danas svoje zdravlje.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader