Zdravstvene ustanove

Korisnici naših dodatnih zdravstvenih osiguranja mogu svoja prava ostvariti u sljedećim ustanovama:


Naziv Grad Adresa Zdravstvena ustanova/Ljekarna Vrsta osiguranja