Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje – bez limita

Dopunsko zdravstveno osiguranje – bez limita Triglav osiguranja d.d., pokriva troškove svih vrsta doplata (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju:

  • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • za specijalističke preglede
  • dijagnostiku
  • fizikalnu terapiju
  • stomatološke usluge
  • troškove bolničkog liječenje
  • troškove za izdavanje lijeka u ljekarnama
  • sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca u trajanju od  petnaest (15) dana, koja počinje teći do datuma početka osiguranja.

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko zbog tehničkog ili nekog drugog razloga ugovorna zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu odnosno ne provede autorizaciju, molimo Vas da nas o tome izvijestite kako bismo kontaktirali zdravstvenu ustanovu i otklonili razlog neprihvaćanja.

Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja, molimo Vas da nam dostavite originalni račun i kopiju kartice tekućeg računa kako bismo Vam u najkraćem roku mogli refundirati sredstva. Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja do 13,27 EUR, kopiju računa i kartice tekućeg računa možete dostaviti i na mail zdravstveno@triglav.hr.


Triglav osiguranje d.d.
"štete zdravstvenih osiguranja"
Antuna Heinza 4
10000 Zagreb

Može se ugovoriti uz proizvode dodatnog zdravstvenog osiguranja ili kao samostalan proizvod.


Dopunsko zdravstveno osiguranje s uključenom limitiranom B listom lijekova

Dopunsko zdravstveno osiguranje Triglav osiguranja d.d., pokriva troškove svih vrsta doplata (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju bez limita i to u:

• u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

• za specijalističke preglede

• dijagnostiku

• fizikalnu terapiju

• stomatološke usluge

• troškove bolničkog liječenje

• troškove za izdavanje lijeka u ljekarnama

• sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite

• te limitiranu B listu lijekova do godišnjeg limita od 159,27 EUR
 

Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca u trajanju od  petnaest (15) dana za dopunsko zdravstveno osiguranje, koja počinje teći do datuma početka osiguranja.
 

B lista lijekova ili dopunska lista lijekova sadržava lijekove s višom cijenom u odnosu na cijenu s osnovne liste, a razliku u cijeni snosi osiguranik. Popis lijekova na listama se ne razlikuje obzirom na vrstu, namjenu, dozu, oblik ili indikacije. Način uvrštavanja lijekova na osnovnu ili dopunsku listu određuje pravilnikom ministar koji je nadležan za zdravlje. U većini slučajeva se na ovoj listi nalaze originalni, a ne generički lijekovi. Za izdavanje lijeka po receptu Triglav osiguranje d.d. nudi Vam mogućnost sklapanja dodatnog osiguranja doplate za pokriće participacije za lijekove s B liste lijekova. Ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja – B lista lijekova osiguravate pokriće ovog troška do limita od 159,27 EUR unutar jedne osigurateljne godine.

Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca u trajanju od 30 dana za B listu lijekova, koja počinje teći do datuma početka osiguranja.

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko zbog tehničkog ili nekog drugog razloga ugovorna zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu odnosno ne provede autorizaciju, molimo Vas da nas o tome izvijestite kako bismo kontaktirali zdravstvenu ustanovu i otklonili razlog neprihvaćanja.

Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja, molimo Vas da nam dostavite originalni račun i kopiju kartice tekućeg računa kako bismo Vam u najkraćem roku mogli refundirati sredstva. Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja do 13,27 EUR, kopiju računa i kartice tekućeg računa možete dostaviti i na mail zdravstveno@triglav.hr.


Triglav osiguranje d.d.

"štete zdravstvenih osiguranja"

Antuna Heinza 4

10000 Zagreb

 

Priključenje dodatnih osiguranja

Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može dopunskom zdravstvenom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost. Dopunskom zdravstvenom osiguranju možete dodatno priključiti dodatno osiguranje naknade za boravak i liječenje u bolnici i invalidsku rentu te možete birati između slijedećih pokrića:

  • invalidske rente i/ili
  • naknade za bolnički dan.


Za dodatne informacije kontaktirajte najbližu poslovnicu.


Česta pitanja

Je li moguće imati dopunsko zdravstveno osiguranje u više osiguravajućih kuća u isto vrijeme?

Osiguranik može imati više polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u isto vrijeme, ali prava može koristiti samo po jednoj polici.