Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Doživotno osiguranje za slučaj smrti Jesen života

Ugovaranjem Doživotnog osiguranja za slučaj smrti Jesen života osigurajte pomoć svojim najmilijima u trenucima u kojima je novac posljednje o čemu bi se trebalo razmišljati.

Doživotno osiguranje za slučaj smrti Jesen života je osiguranje s obročnim plaćanjem premije kod kojeg Triglav osiguranje d.d. za vrijeme trajanja osiguranja pokriva rizik smrti. Osnovna namjena je osiguranje od smrti kako bi se osigurala sredstva za pokriće pogrebnih troškova. Tako nastavljate brigu o svojoj obitelji.

Ugovaranjem ovog osiguranja birate između sljedećih osiguranih svota: 1.000 EUR, 2.000 EUR, 3.000 EUR, 4.000 EUR, 5.000 EUR, 6.000 EUR, 7.000 EUR, 8.000 EUR, 9.000 EUR i 10.000 EUR. Minimalna premija ovisi o životnoj dobi prilikom ugovaranja osiguranja i odabranoj osiguranoj svoti.


Isplate
Sažetak

ISPLATA U SLUČAJU SMRTI

U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurana svota za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osigurnine (svote osiguranja), ono se zaključuje i prestaje važiti.

Pravo na isplatu u slučaju smrti osiguranika stječe se nakon proteka 2 godine osiguranja i plaćanja premije za taj period. U slučaju da osiguranik umre tijekom prve dvije godine trajanja osiguranja isplaćuje se 100% do tada uplaćene premije.


Osnovno osiguranje Opis karakteristika
Broj osiguranih osoba Jedna osoba
Pristupna starost Od navršenih 18 do navršenih 70 godina kod sklapanja osiguranja
Najviša starost pri prestanku plaćanja premije 75 godina, s time da se premija plaća do kraja osigurateljne godine u kojoj osigurana osoba navršava 75 godina života
Razdoblje osiguranja Doživotno
Prihvat u osiguranje Bez procjene zdravstvenog rizika
Kapitalizacija Moguća, ako su protekle 3 godine od početka osiguranja i ako je plaćena premija za 3 godine.
Otkup Moguć, ako su protekle 3 godine od početka osiguranja i ako je plaćena premija za 3 godine.
Predujam Moguć, ako su ispunjeni uvjeti za otkup.
Mirovanje Moguće, ako su ispunjeni uvjeti za kapitalizaciju, polica se može staviti u mirovanje. Mirovanje može neprekidno trajati najviše 1 godinu. Ugovaratelj može za vrijeme trajanja osiguranja zahtijevati mirovanje najviše 2 puta. Ugovaratelj može drugi put zahtijevati mirovanje samo ako su od proteklog mirovanja protekle barem 2 godine i ako je u međuvremenu ugovaratelj/platitelj premije redovito plaćao premiju.
Mjesečna premija i osigurane svote Ovisno o izboru osigurane svote u tablici premijskog cjenika su prikazane mjesečne premije u EUR-ima
Frekvencija plaćanja premije Mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje
Popusti na plaćanje premije Kvartalno: 2%, polugodišnje: 2,5%, godišnje: 3,5%
Način plaćanja Za fizičke osobe: SEPA izravno terećenje, uplatnica, obustava iz mirovine, obustava s Diners i Visa (PBZ)
Za pravne osobe: faktura, E-račun, SEPA izravno terećenje, obustava s Diners poslovne kartice

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader