Usklađenost poslovanja

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja je jedna od ključnih funkcija u sustavu upravljanja Triglav osiguranja d.d. te je dio druge linije obrane u sustavu internih kontrola podređene neposredno Upravi Društva.

Zadatak usklađenosti poslovanja je upravljanje rizicima koji proizlaze iz neusklađenosti sa zakonskom regulativom i internim pravilima društva za osiguranje te praćenje rizika koji proizlaze iz poslovnih odnosa. Također, ima važnu ulogu u težnji za najvišim mogućim standardima poslovne etike i jačanju korporativne kulture tvrtke.

Sustav praćenja usklađenosti

  • Djeluje preventivno i s namjerom smanjivanja rizika materijalnih gubitaka te rizika narušavanja ili gubitka ugleda s aspekta neusklađenosti sa zakonodavstvom ili preuzetim obvezama
  • Omogućava brzo i djelotvorno djelovanje društva ukoliko se utvrdi neusklađenost s ciljem otklanjanja odnosno umanjenja štete
  • Pomaže Upravi Društva osigurati stabilno poslovanje provodi dužni nadzor i pomaže štiti društvo od odgovornosti u slučaju neusklađenosti sa zakonom
  • Potiče zakonitost i poštenje, usmjerenu korporativnu kulturu i transparentno poslovanje.


Uloga i područja djelovanja

Praćenje ispunjavanja obveza izvješćivanja u osiguravajućem društvu,

Praćenje promjena u pravnom okruženju,

Zaštita potrošača i konkurencija,

Sprječavanje sukoba interesa,

Sprječavanje korupcije,

Jačanje korporativnog integriteta.


Integriranim upravljanjem rizicima za usklađenost u navedenim područjima rada nastojimo stvoriti uvjete za visoko etično i odgovorno poslovanje tvrtke, zaštititi interese njenih dionika i minimizirati gubitke koje bi tvrtka mogla pretrpjeti zbog nedosljednog ponašanja svojih zaposlenika, izvođača ili trećih strana, koji djeluju u njezino ime i za njezin račun.


Complementary Content
${loading}