Želite li sebi osigurati bezbrižan život i starost te pružiti sigurnost svojim najbližima, mješovito životno osiguranje (osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja) je pravi način da to ostvarite!

Životno osiguranje je jedan od najatraktivnijih oblika ulaganja u svijetu. Zašto i Vi ne bi uložili u najbolje?
 

Mješovito životno osiguranje je istovremeno i osiguranje i štednja. Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja i osigurana osoba odabiru visinu osigurane svote. U slučaju da osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguratelj isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu svotu. U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurane svote za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.

Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja bira premiju i osiguranu svotu i odabire željeni način plaćanja premija. Može se odlučiti za mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje plaćanje premije ili jednokratnu uplatu premije.


Uzajamno mješovito životno osiguranje

Kod mješovitog životnog osiguranja istom osiguranom svotom mogu biti osigurane dvije osobe, što zovemo uzajamno mješovito osiguranje. U slučaju smrti jedne od dviju osiguranih osoba za vrijeme plaćanja premije, osiguravatelj isplaćuje korisniku osiguranja, a to je uglavnom preživjeli osiguranik, ugovorenih osiguranih svota.

Jednokratno mješovito životno osiguranje

Kod jednokratnog životnog osiguranja za cijelo vrijeme trajanja osiguranja prilikom sklapanja osiguranja premija se uplati jednokratno. Kod ove vrste osiguranja NEMA procjene zdravstvenog rizika. 

 

Mješovito životno osiguranje - pregled

Osiguranje
Isplate
Sažetak
Prednosti

Osnovno i dodatna osiguranja
Mješovito životno osiguranje u osnovi pokriva slučaj smrti osiguranika i doživljenje osiguranja. Priključenjem dodatnih osiguranja povećavate svoju financijsku sigurnost i sigurnost svojih najmilijih.

Osnovno osiguranje
Prilikom sklapanja osiguranja određujete osiguranu svotu za slučaj smrti odnosno doživljenje. Osiguranu svotu možete tijekom razdoblja osiguranja i povećati. Povećanje osiguranih svota znači i povećanje premije.

Pokriće u slučaju smrti
U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja korisniku osiguranja isplaćuje se osigurana svota ugovorena na ponudi/polici osiguranja. Osiguranje u tom slučaju prestaje.

Doživljenje osiguranja
Po doživljenju osiguranja Triglav osiguranje d.d. korisniku isplaćuje osiguranu svotu ugovorenu na polici osiguranja.

Priključenje dodatnih osiguranja
S obzirom na svoje potrebe, osiguranik može osnovnom životnom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost. Mješovitom životnom osiguranju možete dodatno priključiti:

Jednokratnom mješovitom životnom osiguranju moguće je priključiti samo dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).


Isplata iz osnovnog osiguranja

ISPLATA U SLUČAJU SMRTI
U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurana svota za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.

ISPLATA UNAPRIJED DOGOVORENIH SVOTA PO DOSPJELOSTI
Po isteku police isplaćuje Vam se ušteđena svota, tj. ugovorena svota osiguranja za doživljenje.

Isplate iz dodatnih osiguranja

  • Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićem smrti, invaliditeta, dnevna naknada, naknada za bolničke dane, invalidska renta u slučaju invaliditeta 50% i više
  • Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva posljedice nezgode za slučaj smrti od posljedica nesretnog slučaja i trajni invaliditet, kao i posljedice zbog prolazne nesposobnosti za rad zbog nezgode (dnevna naknada) i noćenje osiguranika u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode (bolnički dan) te dnevnu naknadu za boravak u bolnici u inozemstvu. Osigurati se mogu djeca do navršenih 18 godina starosti, pri čemu osiguranje ističe najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba dodatnog osiguranja navršila 26. godinu starosti.
  • Dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda pokriva osiguranje 23 kritične bolesti i ozljede
  • Dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvu s asistencijom pokriva dokazane troškove nužno potrebne zdravstvene zaštite za pojedinog osiguranika i povećane troškove prijevoza u domovinu koje odredi liječnik, radi nepredviđenih bolesti ili posljedica nesreće odnosno nezgode, koje su se pojavile ili nastale na putovanju ili boravku u inozemstvu (ukupna osigurana svota 15.000,00 EUR, a od ukupne osigurane svote troškovi prijevoza iznose najviše 3.500,00 EUR).
  • Dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja omogućava Vam da dobijete drugo liječničko mišljenje od strane neovisnih stručnjaka jedne od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova temeljem raspoložive zdravstvene dokumentacije o bolesti. Nakon što odabrana zdravstvena ustanova dobije potpunu medicinsku dokumentaciju o bolesti osiguranika, osiguranik će u roku od 10 radnih dana dobiti drugo liječničko mišljenje prevedeno na hrvatski jezik.


PREGLED OSIGURANJA

Mješovito životno osiguranje možete sklopiti kao osiguranje s obročnim plaćanjem premije i s jednokratnim plaćanjem premije.S obročnim plaćanjem premije S jednokratnim plaćanjem premije
Osiguranik Bilo koja fizička osoba.

Uključena osiguranja Osnovno osiguranje:
• za slučaj smrti i
• za slučaj doživljenja.

Dodatno osiguranje po izboru:
• osiguranje od posljedica nesretnog slučaja


• osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda


• putno zdravstveno osiguranje• osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu

• osiguranje drugog liječničkog mišljenja


• Triglav osiguranje d.d. po policama mješovitog životnog osiguranja ne pripisuje dobiti.
Tko se može osigurati:
• osobe stare od 14 do 65 godina.


Tko se može osigurati
• osigurana osoba po osnovnom osiguranju

• osigurana osoba po osnovnom osiguranju

• osigurana osoba iz osnovnog osiguranja i članovi njezine obitelji

• djeca osigurane osobe, starosti od 0 do 18 godina.

• osigurana osoba po osnovnom osiguranju
Osigurana svota (OS) osnovnog osiguranja Visina osigurane svote:
• za slučaj smrti je unaprijed dogovorena
• za slučaj doživljenja je unaprijed dogovorena.
Isplata osigurane svote:
• u obliku jednokratne isplate

Uzajamno osiguranje Ovim osiguranjem može se osigurati jedna osoba ili dvije osobe (uzajamno osiguranje). Osigurana svota za slučaj smrti TRIGLAV osiguranje d.d. isplaćuje samo jednom i u slučaju smrti jedne od osiguranih osoba.

Trajanje osiguranja Od 5 do 30 godina, s time da osigurana osoba po isteku osiguranje ne smije biti starija od 75 godina.

Premija (uplate) Frekvencija plaćanja:
• mjesečno, kvartalno (2%), polugodišnje (2,5%), godišnje (3,5%)
• jednokratno.

Minimalna premija:
• 20 EUR mjesečno.

Mogućnost dodatnih uplata:

*vidi napomenu
Mirovanje osiguranja Mirovanje osiguranja možete tražiti sukladno važećim uvjetima osiguranja.

Otkup osiguranja Otkup osiguranja možete tražiti sukladno važećim uvjetima osiguranja.*Minimalna jednokratna premije iznosi 1.200 EUR, dodatne uplate tokom trajanja osiguranja nisu moguće.
✔= kao kod mješovitog životnog osiguranja s obročnim plaćanjem premije;
× = opcija nije moguća

DODATNE MOGUĆNOSTI OSIGURANJA
Pretvorba osiguranja: Investicijsko životno osiguranje s obročnim plaćanjem premije pod određenim uvjetima možete pretvoriti u Mješovito životno osiguranje.

PREDNOSTI MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA
Osiguranje i štednja - ovo osiguranje je ujedno i štednja jer po isteku osiguranja dobivate određena financijska sredstva.
Sigurnost obitelji - ovim osiguranjem brinete za financijsku sigurnost svoj najmilijih, čak i ako se dogodi ono najgore za Vas. Odabirom dodatnih osiguranja povećavate svoje osigurateljno pokriće i financijsku sigurnost svoje obitelji.
Rođenje djeteta - da bi lakše pokrili dodatne troškove do rođenja djeteta, možete zatražiti isplatu dijela sredstava unaprijed.
Sigurna investicija - osigurana svota koju će Vam osiguratelj isplatiti po doživljenju unaprijed Vam je poznata.
Financijska sigurnost - zaštita samog sebe i obitelji za slučaj nezgode i bolesti koja može dovesti do invaliditeta, radne nesposobnosti ili smrti i time utjecati na neočekivane financijske izdatke i dodatno opterećenje budžeta
Dugoročna štednja - postupno stvaranje kapitala za vremena kad se prihodi odlaskom u mirovinu smanjuju ili se izdaci povećavaju stvaranjem vlastite obitelji (poput školovanja djece, kupnje stana, automobila...)
Financijska pomoć - u obliku zajma ili predujma od Triglav osiguranja d.d.
Instrument jamstva - policu životnog osiguranja možete založiti ili vinkulirati prilikom podizanja kredita u banci