Česta pitanja

O obsegu kritja
Sklepanje in plačilo
Kaj storiti ob nezgodi
Ali lahko sklenem zavarovanje tudi kadarkoli med letom?

Da, vendar je akcijska ponudba, ki jo ponujamo v začetku šolskega oziroma študijskega leta, ugodnejša od redne ponudbe.

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini in med počitnicami?

Zavarovanje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno. Velja tudi med počitnicami.

Do katerega leta se lahko zavarujejo študenti?

Z nezgodnim zavarovanjem mladih se lahko zavarujejo mladi do 26. leta starosti, ne glede na to ali se šolajo, študirajo oziroma so že zaposleni. Zavarovanje torej ni vezano na status mlade osebe.

Kaj moram narediti, če želim spremeniti višino zavarovalnih vsot oziroma dodati novo kritje?

V teh primerih je potrebno obstoječo polico prekiniti in skleniti novo polico, in sicer z novo izbrano višino zavarovalnih vsot oziroma dodanim novim kritjem.

Kaj pomeni zavarovanje brez poteka?

Zavarovanje brez poteka pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove. Zavarovalec lahko po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja brez poteka kadarkoli odstopi od zavarovalne pogodbe. V tem primeru zavarovanje preneha ob izteku meseca, v katerem je podal odstopno izjavo. Zavarovalnica v tem primeru vrne neizkoriščen del premije.

Nezgodno zavarovanje otrok ali mladih se bo avtomatsko obnavljalo, kar pomeni, da boste ob zapadlosti premije v prihodnjem letu, s strani zavarovalnice, prejeli obračun in UPN obrazec za izvedbo plačila letne premije. S tem si boste na enostaven način zagotovili podaljšanje zavarovalnega kritja.

Kako zavarovati otroke ali mladostnike, ki so aktivni športniki?

Če je otrok ali mladostnik registriran športnik, ima polno kritje le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. V nasprotnem primeru pri izplačilu zavarovalnine veljajo delne omejitve (66 % zavarovalne vsote), če ni posebej dogovorjeno in plačana ustrezna višja premija, če se poškodujejo pri njihovem športnem udejstvovanju ali če do nezgode pride pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti.

Kdaj začne veljati nezgodno zavarovanje otrok in mladih?

Če ni izrecno drugače dogovorjeno in določeno v zavarovalni polici, se zavarovanje prične ob 24. uri tistega dne, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja. Začetek zavarovanja ni vezan na trajanje šolskega ali študijskega leta.

Med trajanjem nezgodnega zavarovanja se je otrok začel ukvarjati s športom. Ali lahko k polici priključim tudi kritje rizika športa?

Ne, k že veljavni polici nezgodnega zavarovanja otrok ali mladih razširitev za kritje rizika športa ni možna. Že obstoječo polico je potrebno prekiniti in skleniti novo polico z razširitvijo kritja tudi za riziko športa.

Otrok ima status športnika? Ali je krita nezgoda pri športu?

Če je otrok ali mladostnik registriran športnik, ima polno kritje le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. V nasprotnem primeru pri izplačilu zavarovalnine veljajo delne omejitve (66 % zavarovalne vsote), če ni posebej dogovorjeno in plačana ustrezna višja premija, če se poškodujejo pri njihovem športnem udejstvovanju ali če do nezgode pride pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti.

Kdaj lahko odstopim od zavarovalne pogodbe nezgodnega zavarovanja otrok ali mladih?

Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja brez poteka lahko kadarkoli odstopite od zavarovalne pogodbe. V tem primeru zavarovanje preneha ob izteku meseca, v katerem podate odstopno izjavo. Neizkoriščen del plačane premije zavarovalnica v tem primeru vrne.

Zavarovanja v prvem letu trajanja ni možno prekiniti. Lahko pa ga prekinete ob poteku enega leta. V tem primeru morate odstopno izjavo podati pred iztekom enega leta.

Prejel sem obvestilo o prenehanju nezgodnega zavarovanja mladih. Na kakšen način se lahko zavarujem po prenehanju tega zavarovanja?

Z nezgodnim zavarovanjem mladih se lahko zavarujejo mladi do 26. leta starosti. Zavarovanje preneha ob izteku zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 26. leto starosti. Predlagamo, da se glede nadaljnjih možnosti zavarovanja obrnete na enega od naših zavarovalnih zastopnikov ali se oglasite na poslovnem mestu Zavarovalnice Triglav, kjer vam bodo svetovali primerno obliko zavarovanja za naprej.

Preko spleta sem sklenil nezgodno zavarovanje. Ali mi boste poslali plačilni obrazec po pošti?

Ne. Na elektronski naslov ste prejeli povzetek vplačila, v katerem so bili navedeni vsi potrebni podatki za sklenitev zavarovanja: št. TRR, sklic in premija. Te podatke vnesite v svojo spletno banko in izvedite plačilo premije.

Sklenil sem nezgodno zavarovanje, vendar nisem prejel elektronskega sporočila s podatki o sklenjenem zavarovanju (polica, račun)?

Predlagamo vam, da nas čim prej obvestite na naš elektronski naslov info@triglav.si ali nas pokličete na modro številko 080 555 555.

V mesecu juniju sem sklenil nezgodno zavarovanje po ponudbi, ki ste mi jo poslali po pošti v mesecu juniju. Lahko sklenem še eno zavarovanje v jesenski akciji?

Da, lahko.

Zakaj sem letos dobil poziv za obnovo zavarovanja?

Sklenjeno imate zavarovanje brez poteka, kar pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove. Nezgodno zavarovanje mladih se avtomatsko obnavlja, zaradi česar ste z naše strani ob zapadlosti premije, prejeli obračun, račun in UPN obrazec za izvedbo plačila letne premije. S plačilom si na enostaven način zagotovite podaljšanje zavarovalnega kritja.

Zavarovanje sem sklenil preko spleta in pri tem izbral odloženo plačilo z UPN obrazcem. Ali lahko plačam premijo na vašem prodajnem mestu?

Za spletno sklenitev zavarovanja je predvideno, da izvedete celoten postopek sklenitve preko spleta, tudi za plačilo z UPN obrazcem je predvideno, da ga plačate preko spletnega bančništva. Na prodajnih mestih oziroma pri zastopniku ne morete plačati UPN obrazca iz sklenitve preko spletne strani.

Kaj moram storiti, če se otrok ali mladostnik poškoduje?

Če se otrok ali mladostnik poškoduje, uredite naslednje:

  • najprej obiščite zdravnika in se glede zdravljenja ravnajte po njegovih navodilih;
  • shranite zdravstveno in ostalo dokumentacijo, ki jo boste prejeli v postopku zdravljenja;
  • zavarovalnici prijavite nezgodo takoj, ko vam oziroma vašemu otroku zdravstveno stanje to omogoča;
  • v prijavi nezgode boste zavarovalnici podali vsa potrebna dokazila, ki jih bo zavarovalnica zahtevala za rešitev zavarovalnega primera.

Sve na jednom mjestu

Molimo Vas da popunjene obrasce dostavite direktno u Triglav osiguranje d.d. ili svom distributeru osiguranja.

Obrasci za promjenu podataka na polici
Izravno terećenje

Za otvaranje izravnog terećenja potrebno je dostaviti u Triglav osiguranje d.d. jedan potpisan original obrazac SEPA suglasnosti za osnovno izravno terećenje, odnosno obrasca terećenja po kreditnoj kartici.

DINERS poslovna, PDF, 729 KB
DINERS privatna, PDF, 551 KB
TO-SEPA suglasnost za osnovno izravno terećenje, PDF, 390 KB
TO-SEPA suglasnost za poslovno izravno terećenje, PDF, 175 KB
TO-VISA obrazac suglasnosti, PDF, 725 KB