Za bezbrižno putovanje

Osiguranje za turistička i poslovna putovanja ili boravak u inozemstvu radi studiranja ili rada u inozemstvu.


Odmor u inozemstvu, bez obzira je li riječ o toplim krajevima, kratkim city breakovima ili uživanju na snježnim padinama najčešće se veže uz ugodna iskustva i uspomene. Na žalost, uvijek vas može iznenaditi neki nepredvidivi događaj, ozljeda ili bolest koje ne možete izbjeći i koji bi vam mogao pokvariti odmor.

I ako već ne možete izbjeći određene neugodnosti poput gubitka prtljage ili dokumenata, pa čak i zloporabe vaše kreditne kartice, možete se osigurati od takvih događaja i njihovih negativnih posljedica, prvenstveno financijskih.

Iz tog razloga sklopite turističko i putno zdravstveno osiguranje, a mi ćemo se pobrinuti da vas troškovi otklanjanja posljedica nemilih događaja financijski previše ne opterete. Osim toga, u slučaju zdravstvenih problema naši asistencijski partneri pomoći će i oboljeloj ili ozlijeđenoj osobi i ostatku obitelji koja je na putu.

Moguće je sklopiti sljedeće vrste osiguranja:

 • Osiguranje za jednokratna putovanja u inozemstvo
 • Poslovno putovanje
 • Osiguranja za više putovanja u inozemstvo
 • Studiranje u inozemstvu
 • Rad u inozemstvu
 • Putno zdravstveno osiguranje za nerezidente u Hrvatskoj


Način sklapanja osiguranja

Provjerite koje opasnosti pokriva osiguranje za inozemstvo i u kojoj kombinaciji ih možete sklopiti. Ovisno o tome koliko dugo putujete, s kim putujete i u koju svrhu, odaberite paket s najboljim jamstvom za sigurno putovanje.

Individualno osiguranje

Osigurati se mogu osobe u dobi do 75 godina. Osobe starije od 75 godina mogu se osigurati uz nadoplatu.

Obiteljsko osiguranje

Pri sklapanju obiteljskog osiguranja osim ugovaratelja osiguranja osigurani su njegov bračni ili izvanbračni drug te njihova djeca, pastorčad ili posvojena djeca do navršenih 18, odnosno do 26 godina života, ako se školuju i žive na istoj adresi (jednom policom osiguranja može biti osigurano maksimalno 6 članova obitelji). 

Grupno osiguranje

Obuhvaća sve osobe navedene na polici osiguranja koje zastupaju grupu. Grupa znači najmanje dvije osobe koje ne odgovaraju definiciji obitelji. Članovi grupe moraju putovati zajedno.

 

Ako se bavite adrenalinskim sportovima, tu smo i za vas!

Ako se na putovanju u inozemstvu planirate baviti rizičnim sportom ili drugim rizičnim aktivnostima, također ste pokriveni našim putnim zdravstvenim osiguranjem. Međutim, na premiju se u tom slučaju obračunava doplata u iznosu 50%.

Popis rizičnih sportova i drugih rizičnih aktivnosti nalazi se u Općim uvjetima za turističko i putno zdravstveno osiguranje.


Zašto odabrati Triglav turističko i putno zdravstveno osiguranje?

Neke od prednosti su:

 • policu je moguće sklopiti i last minute
 • asistencija 24/7
 • pokrivamo troškove traganja i spašavanja osiguranika u planinama i na moru (bez ograničenja nadmorske visine)
 • ne postoji podlimit za pokriće troškova u slučaju akutnog pogoršanja kronične bolesti osiguranika
 • troškove liječenja pokrivamo u punoj vrijednosti do visine osiguranog iznosa
 • pokrivamo i štetne događaje koji su posljedica bolesti COVID-19
 • pokrivamo i štetne događaje koji su posljedica terorističkih djelovanja
 • pokrivamo i štetne događaje koji su posljedica potresa
 • nudimo popuste za grupna osiguranja:
  • od 2 do 10 osoba – 5% popusta
  • od 11 do 50 osoba – 10% popusta
  • 51 i više osoba – 20% popusta

 

Gdje ste sve osigurani?

Osiguranje vrijedi na području cijelog svijeta, osim na području Hrvatske i države u kojoj osiguranik ima stalno ili privremeno službeno boravište.

U slučaju da ste nerezident koji je kod nas ugovorio policu Putnog zdravstvenog osiguranja za nerezidente u Hrvatskoj, ona vam vrijedi isključivo na području Republike Hrvatske.

Prednosti

Ako ste zaboravili na putno osiguranje

Policu je moguće sklopiti i "last minute"

Trošak liječenja u punoj vrijednosti

Troškove liječenja pokrivamo u punoj vrijednosti do visine osiguranog iznosaPopusti za grupna osiguranja
Nudimo popuste za grupna osiguranja:
od 2 do 10 osoba – 5% popusta
od 11 do 50 osoba – 10% popusta
51 i više osoba – 20% popusta
Ako ste avanturističke prirode

Pokrivamo troškove traganja i spašavanja osiguranika u planinama i na moru (bez ograničenja nadmorske visine)Nekoliko informacija

Kako postupiti u slučaju nezgode obuhvaćene policom osiguranja? 

1. Obavijestite Triglav o nastanku osiguranog slučaja bez odgađanja, najkasnije u roku od tri dana od povratka s putovanja, odnosno čim vam to omogući vaše zdravstveno stanje.

2. Ako je do nezgode u inozemstvu došlo uslijed prometne nezgode, nesretnog slučaja, požara, eksplozije, krađe, provalne krađe i razbojništva, odnosno pokušaja tih radnji, odmah obavijestite nadležnu policijsku postaju i navedite koje su stvari nestale, odnosno bile uništene ili oštećene.

3. U slučaju saznanja gdje se nalaze ukradene stvari, potrebno je poduzeti sve da bi se utvrdio njihov identitet te da bi se što prije vratile natrag.

4. Kod osiguranja od otkaza više putovanja u inozemstvo, u slučaju otkazivanja putovanja pisanim putem obavijestite organizatora putovanja čim saznate da nećete moći sudjelovati na putovanju te o tome dostavite dokaz Triglav osiguranju.


Početak i završetak osiguranja

Osiguranje počinje, ako nije drugačije ugovoreno, onog dana koji je na polici naveden kao početak osiguranja, pod uvjetom da je bila plaćena premija i da je osiguranik prešao državnu granicu Republike Hrvatske u svrhu turističkog putovanja, odlaska na ljetovanje ili službenog putovanja, osim za nerezidente koji putuju iz inozemstva u Hrvatsku, a za koje osiguranje vrijedi isključivo kada stupe na teritorij Republike Hrvatske.

Osiguranje prestaje onog trenutka kada se osiguranik vrati s putovanja odnosno ljetovanja i prijeđe državnu granicu Republike Hrvatske, osim za nerezidente za koje osiguranje prestaje kada napuste teritorij Republike Hrvatske, ali najkasnije u 24:00 sata onog dana koji je u polici osiguranja naveden kao istek trajanja osiguranja. Ako su nastupili razlozi za produženi boravak sukladno ugovorenom osigurateljnom pokriću po polici i ovim Općim uvjetima, produžuje se i trajanje cjelokupnog osiguranja za još najviše pet dana.)

Asistencija

Na putovanju

24 sata dnevno pružamo vam pomoć u suradnji s Europ Assistance:

• za vas i članove vaše obitelji
• u slučaju nezgode ili bolesti
• organizacija liječenja
• organizacija prijevoza u domovinu ako je potrebno
• pokriće troškova liječenja izravno od pružatelja zdravstvenih usluga.

Ako nećete koristiti pomoć i sami plaćati troškove liječenja i drugih usluga, povrat možete zatražiti nakon povratka u domovinu. Obavezno priložite svoju policu osiguranja, kompletnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune koje morate zatražiti prilikom plaćanja usluga.


Kupi online
+361 236 7593

Pomoć je dostupna 24 sata dnevno.

Prijava štete

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader