Uživajte u plovidbi

U dragocjenim trenucima slobodnog vremena, kada ste rasterećeni od svakodnevnih obaveza i kada se možete posvetiti svojim hobijima, jederenju ili plovidbi motornom brodicom izbjegnite nepredvidljive faktore, neugodnosti i nezgode.

Vlasnici ili osobe koje upravljaju plovilima, mogu u ponudi Triglav osiguranja izabrati primjereno osiguravateljno pokriće. Osigurajte svoje plovilo te odgovornost za štete koje možete svojim plovilom prouzročiti trećim osobama. Predlažemo Vam da prije odlaska na more razmislite i o sklapanju osiguranja od nezgode, turističkog osiguranja te u slučaju putovanja u inozemstvu i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu s asistencom.

Što je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja su motorne brodice i jahte, i to trup plovila s obveznom opremom, pogonskim motorom i/ili jedrima te dodatnom opremom.

Opseg osigurateljnog pokrića

S obzirom na želje i potrebe za slučaj fizičkog uništenja ili oštećenja vašeg plovila možete izabrati različite širine osigurateljnog pokrića za:

  • štete zbog potpunog ili djelomičnog uništenja, troškova i nagrade za spašavanje, te štete zbog djelomičnog uništenja ili oštećenja osigurane stvari
  • štete zbog potpunog ili djelomičnog uništenja, troškova i nagrade za spašavanje, te štete zbog djelomičnog uništenja ili oštećenja osigurane stvari, nastale kao posljedica požara, eksplozije, udara groma, provale, razbojstva i piratstva
  • štete zbog potpunog ili djelomičnog uništenja, troškova i nagrade za spašavanje, osim u slučaju provale, razbojstva i piratstva.

Dodatne mogućnosti osiguranja

Posebnim dogovorom, a s obzirom na dodatne opasnosti, osigurateljno pokriće možete proširiti i na osiguranje:

  • troškova izvlačenja potopljenoga plovila
  • plovila za vrijeme prijevoza kopnom
  • plovila koje se koristi u komercijalne svrhe - čarter
  • plovila za vrijeme jedriličarskih regata ili natjecanja
  • proširenja granica plovidbe (velika/mala plovidba)
  • predmeta za lov i ribolov
  • inventara i posebne opreme.