Stambeni objekti, garaže, manja trgovačka društva, vjerski objekti i škole stalna su mete provalnika. Iako podaci o broju provalnih krađa tijekom posljednjih godina variraju te se kreću negdje oko 20.000 prijavljenih slučajeva godišnje, počinitelja se otkrije tek u oko 35 posto slučajeva. Ovaj podatak je dovoljna preporuka da se osigurate od opasnosti provalne krađe!

Što je predmet osiguranja?

Pokretnine u stambenim zgradama, oprema, zalihe, novac i ostale vrijedne stvari mogu se osigurati od opasnosti provala i krađa. Osiguranje za slučaj provale pokriva štetu do koje je došlo jer su osigurane stvari otuđene, uništene ili oštećene prilikom provale, pljačke, odnosno pokušaja tih djela. Osiguranje također pokriva štetu, koja je kod provale ili pljačke nastala na zgradi ili njenim dijelovima.

Osigurane su sve stvari, koje su pojedinačno ili kao zbir stvari navedene u polici osiguranja (osim stvari, koje su izložene na sajmovima te motorna vozila, plovila i zrakoplovi, mogu biti predmetom osiguranja samo u vrijeme kada se nalaze u skladištima odnosno radionicama). Novac i dragocjenosti moraju biti pohranjeni u zaključanom spremištu, a ostale stvari uvijek, ako nije drugačije dogovoreno, u zatvorenim i zaključanim prostorijama.
 

Dodatna osigurateljna pokrića

Posebnim dogovorom također je moguće osigurati umjetničke i povijesno vrijedne predmete od oštećenja ili krađa, uzrokovane od strane posjetitelja u muzejima, crkvama, knjižnicama te na izložbama. Isto tako također je moguće osigurati novac i vrijednosne papire ili predmete posebne vrijednosti tijekom prenošenja ili prijevoza za opasnost od pljačke, nestanka ili uništenja u slučaju prometne nezgode.