Automobilska osiguranja

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzročene uporabom motornog vozila u zemlji i inozemstvu.

Osiguranje od automobilske odgovornosti omogućava oštećenom da zahtijeva odgovarajuću odštetu neposredno od osiguratelja, a prouzročitelju da ga ta obveza materijalno ne ugrožava.

Za putovanje u neke zemlje inozemstva, potrebno je imati osiguranje od automobilske odgovornosti izvan Republike Hrvatske. Potvrda za takvo osiguranje je tzv. zelena karta.


Uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, ugovorite i:


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

BROŠURE

OSTALI DOKUMENTI