Profitabilno poslovanje i porast premija na svim tržištima Grupe

24. 5. 2018

Triglav osiguranje Zagreb u prvom kvartalu 2018 povećao ukupnu premiju za 4 % 

 

Triglav Grupa je u prvom tromjesečju ove godine uspješno poslovala. Dobit prije oporezivanja je iznosila 27,5 milijuna eura, što je za 8 % više no prošle godine u istom periodu, a ostvarena neto dobit u visini od 23,3 milijuna eura je komparativno gledano za 5 % viša. Triglav je fakturirao 4 % više konsolidirane bruto premije – ukupno 293 milijuna eura, dok je rast premija zabilježena na svih tržištima Grupe. Na poslovanje u prva tri mjeseca ove godine nisu utjecali masovni štetni događaji, a prinosi od financijskih ulaganja bili su prema očekivanjima niži od lanjskih u istom periodu. Triglav Grupa, vodeća osiguravajuće-financijska grupacija u regiji Adria, u 2018. godini nastavlja s provođenjem svojih strateških usmjerenja. U skladu sa strategijom razvitka i rasta nakon prošlogodišnjeg ulaska na tržište dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u Bosni i Hercegovini te na makedonsko tržište životnih osiguranja, ove godine Grupa s kupovinom većinskog udjela mirovinskog osiguranja ulazi na tržište mirovinskih osiguranja u Hrvatskoj. Triglav osiguranje Zagreb koje je dio Triglav Grupe je u prvom kvartalu godine postiglo 4-posotni rast bruto zaračunate osigurateljne premije (obračunato u eurima) i zadržao 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.

 

Profitabilno poslovanje. Triglav Grupa je u prvom tromjesečju 2018. ostvarila 27,5 milijuna eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja, što je za 8% više nego lani u istom periodu. Porast neto dobiti je iznosio 5 % odnosno 23,3 milijuna eura. Realizirani poslovni rezultati prvenstveno su odraz dobrog poslovanja u području osiguranja. Uspoređujući s istim periodom prošle godine Grupa je ostvarila rast premija od 4%, koji je bio viši od rasta neto izdataka za štete (indeks 102), dok je porast operativnih troškova osiguravajuće djelatnosti iznosio 4 %.

 

Rast premija na svim tržištima. Triglav Grupa je fakturirala 293 milijuna eura konsolidirane bruto premije odnosno 4 % više nego u istom periodu lani. Rast premija realiziran je na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u prosjeku iznosio 4 %, a izvan Slovenije 6 %. Sa segmenata osiguranja Grupa je zabilježila rast premija kod imovinskih i zdravstvenih osiguranja (kod oba indeks 106), dok je kod životnih osiguranja fakturirala 3% manje premija, što je prvenstveno odraz pozitivnih jednokratnih događaja u prvom tromjesečju prošle godine.

 

Bez masovnih štetnih događaja. U prva tri mjeseca ove godine masovni štetni događaji nisu utjecali na poslovanje Grupe. Fakturirani bruto iznosi šteta iznosili su 171,0 milijuna eura te su bili viši za 12 % u odnosu na isti period lani. Povećanje je prvenstveno posljedica isplate nastalih i prijavljenih šteta u 2017. godini u području imovinskih osiguranja, koje su bile odgovarajuće rezervirane i reosigurane, kao i povećanja osiguravajućeg portfolija u području zdravstvenih osiguranja i veće učestalosti šteta zbog izmijenjene starosne strukture osiguranika. Kombinirani količnik Triglav Grupe je na na kraju tromjesečja iznosio 88,5 %.

 

Prema očekivanjima niži prinosi od financijskih ulaganja. I u prvom tromjesečju 2018. upravljanje s 3,1 milijardom eura financijskih ulaganja odvijalo se pod okolnostima niskih kamatnih stopa, što kontinuirano smanjuje prihod od kamata. Prinosi od financijskih ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja) su se u usporedbi s lani smanjili za 39 %, a niži neto prinosi od kamata bili su očekivani. Grupa i u ovoj godini zadržava glavna usmjerenja svoje investicijske politike.

 

Financijska stabilnost. Krajem ožujka 2018. kapital Grupe iznosio je 767,8 milijuna eura, a bruto tehničke rezerve 2.766,2 milijuna eura, što predstavlja rast od 1 % za obje kategorije u odnosu na kraj 2017. godine. Triglav Grupa je financijski stabilna, dobro kapitalizirana i pažljivo upravlja rizicima kojima su matično društvo i ostalih 37 društava Grupe izloženi u svom poslovanju.

 

U pravcu strategije rasta i razvitka. Grupa u 2018. godini nastavlja s dosljednim provođenjem svojih strateških usmjerenja. U skladu s vizijom do 2020. godine razvija se u suvremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-financijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regiji. U pravcu svoje strategije razvitka i rasta, nakon prošlogodišnjeg ulaska na tržište dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u Bosni i Hercegovini i na tržište životnih osiguranja u Makedoniji, ove godine Grupa ulazi na tržište mirovinskih osiguranja u Hrvatskoj.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: » Zadovoljni smo s rezultatima prvog tromjesečja, a uzimajući u obzir predviđene okolnosti poslovanja do kraja godine, očekujemo da će ovogodišnja bruto dobit Triglav Grupe biti realizirana u planiranom rasponu. Opažamo da je rast obujma poslovanja na tržištima osiguranja u regiji i dalje pozitivan, ali istovremeno moramo kod svojih aktivnosti uzimati u obzir visoki nivo konkurencije koja je prisutna na tim tržištima. U skladu sa strategijom razvijamo i prilagođavamo našu ponudu potrebama klijenata i posebnostima pojedinih tržišta. S ekipom od više od 5.000 djelatnica i djelatnika dodatno jačamo svoje postojeće snažne konkurentske prednosti i provodimo intenzivne prodajne aktivnosti.«

 

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu

Triglav osiguranje Zagreb nastavilo je premijski rast i u prvom kvartalu 2018. godine te je ukupna premija Društva veća za 4% (obračunato u eurima), odnosno 4,3 milijuna kuna (0,6 milijuna EUR) u odnosu na isto razdoblje u 2017 godini.

 

Zaračunata premija zdravstvenih osiguranja porasla je za 128,0% (0,9 milijuna kuna), dok je premija tržišta rasla za 7,4%, pa je tržišni udio zdravstvenih osiguranja povećan sa 0,51% na 1,09%. Zaračunata premija pomorskih osiguranja rasla je za 1,7 mil. kn ili za 64,6% u odnosu na prethodnu godinu, dok je premija automobilskih osiguranja rasla za 1,3 mil. kn ili za 2,9%.

 

 »U prvom kvartalu 2018. godine nastavili smo s premijskim rastom, poglavito na području zdravstvenih i pomorskih osiguranja. Uz porast tehničkih rezervi, kapitala i broja zaposlenih ostvareni  ukupni rezultat je bolji od planiranog.«, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

 

Podijeli na:
Share on Google+