Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita

Bilo da planirate uzeti nenamjenski kredit ili ste već u procesu ugovaranja, sigurni smo da ste razmišljali o riziku nemogućnosti otplaćivanja istog.

Život je nepredvidiv i sasvim je normalno da ćete sami sebi postaviti pitanje: Što ako u nekom trenutku neću moći otplaćivati kredit?


Upravo zato smo u Triglav osiguranju za vas pripremili Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita koje će vaš rizik smanjiti na najmanju moguću mjeru, a vi ćete moći mirnije spavati.


SVE PREDNOSTI OSIGURANJA OTPLATE KREDITA

Sigurnost kod ugovaranja kredita

U nepredvidim životnim situacijama, financijska stabilnost i mogućnost otplate kredita postaju prioriteti.

Kod ugovaranja gotovinskog kredita, važno je osigurati njegovo otplaćivanje kada se dogodi nesretni slučaj, bolest ili nezaposlenost.

 

Zaštitite se od nenadanih troškova 

Uz ugovoreno osiguranje kredita i nastupanje osiguranog slučaja, Triglav isplaćuje naknadu štete ugovorenu policom osiguranja. 

Kako biste osigurali svoju budućnost, prilikom ugovaranja kredita razmislite o potrebnoj zaštiti i zatražite Triglav osiguranje gotovinskih kredita.

 Osiguranjem sposobnosti vraćanja kredita osiguravaju se korisnici nenamjenskih gotovinskih kredita od slučaja nesposobnosti vraćanja kredita uslijed neočekivanih situacija.

Prednosti osiguranja su:


• ekonomska sigurnost osiguranja kredita
• zadržavanje standarda u nepovoljnim životnim uvjetima
• isplata osigurnine direktno banci
• jednostavan pristup osiguranju, bez liječničkih pregleda i dodatne dokumentacije


Pokrića osiguranja


Osiguranjem spobnosti vraćanja kredita pokriveno je:
• smrt kao posljedica nesretnog slučaja ili bolesti;
• privremena nesposobnost za rad (bolovanje) kao posljedica nesretnog slučaja ili bolesti;
• prestanak radnog odnosa (otkaz).


Trajanje i premija osiguranja


Iznos premije osiguranja: od 4,60% do 6,70% od iznosa glavnice kredita


Maksimalno trajanje kredita: 144 mjeseca


Maksimalan iznos kredita:
40.000,00 EUR


Maksimalan iznos anuiteta:
1.000,00 EUR


Koji su uvjeti ugovaranja osiguranja?


Osiguranje se ugovara prilikom ugovaranja kredita.
Pristupna dob je 18 - 64 godine starosti.
Maksimalna dob pri isteku osiguranja je 65 godina starosti osiguranika.


Isključenja osiguranja


Potpuna:
• invalidna ili djelomično invalidna osoba
• osobe koje su pod redovnom liječničkom terapijom i nadzorom liječnika
• otkaz koji je nastupio voljom osiguranika


Djelomična:
• profesionalni sportaši se mogu osigurati, ali ako do ozljede, bolovanja dođe za vrijeme obavljanja sportske aktivnosti -  klijent neće biti u pokriću
• umirovljenici se mogu osigurati, ali ne mogu koristiti pokriće za slučaj bolovanja i otkaza.

Dinamika plaćanja

Dinamika plaćanja je jednokratno za cijelo ugovoreno razdoblje trajanja osiguranja za gotovinske kredite.Pokrića Paketa A

Smrt uslijed bolesti ili nesretnog slučaja Poček*
U slučaju smrti korisnika, osiguratelj preuzima obvezu isplate cijele nedospjele glavnice po kreditu Nema
Bolovanje Poček*
U slučaju bolovanja dužeg od 42 dana osiguratelj preuzima obvezu plaćanja sveukupno 6 anuiteta za vrijeme trajanja osiguranja:
  • 3 anuiteta u jednom osiguranom slučaju
ili
  • 6 anuiteta u dva osigurana slučaja za vrijeme trajanja osiguranja
42 dana

Od 43. dana od nastupa osiguranog slučaja Triglav osiguranje preuzima obvezu plaćanja mjesečnih anuiteta
Nezaposlenost Poček*
U slučaju prekida radnog odnosa (otkaza) dužeg od 60 dana, osiguratelj preuzima obvezu plaćanja sveukupno 8 anuiteta za vrijeme trajanja osiguranja:
  • 4 anuiteta u jednom osiguranom slučaju
ili
  • 8 anuiteta u dva osigurana slučaja za vrijeme trajanja osiguranja
60 dana

Od 61. dana od nastupa osiguranog slučaja tj. prekida radnog odnosa Triglav osiguranje preuzima obvezu plaćanja mjesečnih anuiteta
* Poček je period u kojem osiguratelj nema obvezu isplate osigurnine

Pokrića Paketa B

Smrt uslijed bolesti ili nesretnog slučaja Poček*
U slučaju smrti korisnika, osiguratelj preuzima obvezu isplate cijele nedospjele glavnice po kreditu Nema
Bolovanje Poček*
U slučaju bolovanja dužeg od 42 dana osiguratelj preuzima obvezu plaćanja sveukupno 4 anuiteta za vrijeme trajanja osiguranja:
  • 2 anuiteta u jednom osiguranom slučaju
ili
  • 4 anuiteta u dva osigurana slučaja za vrijeme trajanja osiguranja
42 dana

Od 43. dana od nastupa osiguranog slučaja Triglav osiguranje preuzima obvezu plaćanja mjesečnih anuiteta
Nezaposlenost Poček*
U slučaju prekida radnog odnosa (otkaza) dužeg od 60 dana, osiguratelj preuzima obvezu plaćanja sveukupno 4 anuiteta za vrijeme trajanja osiguranja:
  • 2 anuiteta u jednom osiguranom slučaju
ili
  • 4 anuiteta u dva osigurana slučaja za vrijeme trajanja osiguranja
60 dana
* Poček je period u kojem osiguratelj nema obvezu isplate osigurnine

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

Complementary Content
${loading}