Predložena dividenda za dioničare Zavarovalnice Triglav

29. 3. 2018

Nadzorni odbor je prihvatio revidirani godišnji izvještaj za Triglav grupu i matično društvo za 2017. godinu

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici 29. 3. 2018. prihvatio revidirani godišnji izvještaj za Triglav grupu i za matično društvo za 2017. godinu.  Izvještaj će u skladu s financijskim kalendarom biti objavljen 30. 3. 2018. Nadzorni odbor je prihvatio i prijedlog uprave o izmjeni politike upravljanja kapitalom Triglav grupe i izmjeni dividendne politike kao njezinom dijelu. Prijedlog visine dividende za 2017. godinu tome je prilagođen i predstavlja osnovu za buduće održivo provođenje dividendne politike Zavarovalnice Triglav. Nadzorni odbor i uprava predložiti će Skupštini dioničara Zavarovalnice da se dio neto dobiti u visini od 56.837.870,00 EUR upotrijebi za isplatu dividende, što predstavlja 82 % konsolidirane neto dobiti za 2017. godinu. Predložena visina isplate dividende po akciji za 2017. iznosi 2,50 EUR bruto po akciji.

 

Zavarovalnica Triglav provodi atraktivnu i održivu dividendnu politiku. Udio konsolidirane neto dobiti iz prethodne godine namijenjen isplati dividende iznosi najmanje 50%, a pri tome će Zavarovalnica nastojati da dioničarima isplati dividendu koja nije niža od dividende iz prošle godine.

 

Kao i do sada tako će i buduće provođenje biti podređeno srednjoročnom održivom ostvarenju ciljne adekvatnosti kapitala Triglav grupe. Prijedlog uprave i Nadzornog odbora u vezi sa godišnjom podjelom neto dobiti Zavarovalnice je da se na uravnoteženi način ostvare tri cilja: promišljeno upravljanje kapitalom Triglav grupe i osiguravanje njezine financijske stabilnosti, reinvestiranje neto dobiti u provođenje strategije rasta i razvoja Triglav grupe te isplata privlačne dividende dioničarima.

 

Na osnovu stečenih iskustava, primijenjenih rješenja u europskom sektoru osiguranja i očekivanja u vezi s razvojem zakonodavstva na području Solventnost II,  Zavarovalnica Triglav nadopunjuje politiku upravljanja kapitalom Triglav grupe. Ciljni profil rizika Grupe ostaje neizmijenjen, dok se djelomično promijenila metodologija izračuna adekvatnosti kapitala Grupe, a time i njezin ciljni raspon. Ciljna adekvatnost kapitala Triglav grupe je određena između 200 i 250 % (u skladu s prethodnom metodologijom izračuna bila je između 250 i 300 %) i ostaje jedna od viših u europskom sektoru osiguranja.

 

Zavarovalnica Triglav ocjenjuje da se adekvatnost kapitala Triglav grupe izračunata u skladu s novom metodologijom za stanje krajem 2017. godine kreće u ciljnom rasponu između 200 i 250 %. Više informacija o profilu rizika, adekvatnosti kapitala i izmjenama u metodologiji izračuna biti će dostupno u izvještajima o solventnosti i financijskom položaju Zavarovalnice Triglav i Triglav grupe za 2017. godinu koji će biti objavljeni u zakonskom roku do 6. 5. 2018.

 

Podijeli na:
Share on Google+