Uzmite budućnost u svoje ruke
Investicijsko životno osiguranje
Osigurajte život i aktivno sudjelujte u plasmanu svojih ulaganja.
Odgovorno prema sebi i drugima
Riziko životno osiguranje
Osigurajte podmirenje svojih kreditnih obveza u slučaju da se desi ono najgore.
Uštedite za svoje dijete
Stipendijsko osiguranje
Za studij ili prve korake u samostalan život Vašeg djeteta.

Financijska i osobna zaštita

Sklopite osiguranja kojima ćete sebi i svojim najmilijima pružiti sigurnost iz dana u dan.

Svakoga dana događaju se stvari koje ne možete predvidjeti. Zato odaberite naše osiguranje od posljedica nezgode i pobrinite se za vlastitu sigurnost i sigurnost svojih najbližih.

Mješovito životno osiguranje istovremeno je i osiguranje i štednja te predstavlja pravi način da si osigurate bezbrižan život i starost te pružite sigurnost svojim najbližima.

Investicijsko životno osiguranje objedinjuje životno osiguranje i štednju u investicijskim fondovima. Vaša ulaganja vezana su uz kretanje vrijednosti udjela izabranog investicijskog fonda, a istovremeno su sačuvane pogodnosti životnih osiguranja. Kod investicijskog životnog osiguranja ugovaratelj preuzima upravljanje novčanim sredstvima te sam odlučuje o izboru investicijskih fondova kao i o raspodjeli sredstava među njima. Ugovaratelj također preuzima rizik ulaganja u investicijske fondove, odnosno osobno utječe na visinu osigurane svote za doživljenje.

Prve korake svog djeteta u samostalni život možete olakšati pravovremenim sklapanjem stipendijskog osiguranja. To je kombinacija životnog osiguranja i štednje, uobičajena u svjetskoj praksi, a najčešće ga prihvaćaju osobe koje nastoje  pravovremeno osigurati svojoj djeci sve što im u budućnosti može biti potrebno – npr. novac za školovanje ili prve korake u samostalan život.

Pobrinite se i za dodatnu financijsku zaštitu i policom riziko životnog osiguranja osigurajte se za vrijeme otplate kredita. To je osiguranje bez isplate po isteku osiguranja, ali koje vam nudi visoke osigurane svote po prihvatljivim premijama u svrhu otplate kredita u slučaju smrti osigurane osobe. Također može biti izvor sredstava za nadomjestak isplate osobnog dohotka, za pomoć obitelji kako bi sačuvale postojeći životni standard, za otplatu kredita, za pokriće troškova održavanja nekretnine, zaštitu djece, za kvalitetno obrazovanje djece te za dodatnu mirovinu partneru.