Promjena bankovnih računa za sva plaćanja prema Triglav osiguranju d.d. Zagreb

Od dana 28.02.2022. mijenjaju se bankovni računi za plaćanja prema Triglav osiguranju d.d. Zagreb.

Obavještavamo vas kako se od dana 28.02.2022 mijenjaju bankovni računi za plaćanja prema Triglav osiguranju d.d. Zagreb, Antuna Heinza 4.

Molimo vas da sredstva više ne uplaćujete na račune Triglav osiguranja otvorene kod Sberbank d.d. Zagreb, već da za uplate koristite sljedeće račune Triglav osiguranja, otvorene kod drugih banaka.

1) Za sve kunske i devizne uplate koje se odnose na premiju neživotnih osiguranja, račun Triglav osiguranja d.d. otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a

IBAN HR1024020061100121953

SWIFT: ESBCHR22

2) Za uplate premije životnog osiguranja, račun Triglav osiguranja d.d. otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

IBAN HR6023600001101444087

3) Za uplate premije investicijskog životnog osiguranja, račun Triglav osiguranja d.d. otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

IBAN HR2323600001300057006

4) Za uplate premije zdravstvenih osiguranja, račun Triglav osiguranja d.d. otvoren kod OTP banke

IBAN HR1124070001500330477

5) Za sve kunske i devizne uplate, koje se NE odnose na premiju osiguranja, račun Triglav osiguranja d.d. otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a

IBAN HR1324020061100642595

SWIFT: ESBCHR22

 

Ako imate dodatnih pitanja, molimo da nas kontaktirate na besplatni info telefon: 0800 20 20 80. Unaprijed zahvaljujemo na brzoj reakciji.

 


 


Complementary Content
${loading}