Godišnje izvješće Grupe Triglav za 2022. godinu

Revidirano godišnje izvješće Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2022. godinu

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2022. godinu. Grupa je u 2022. godini uspješno poslovala u zahtjevnim okolnostima i zadržala financijsku stabilnost i vodeću tržišnu poziciju u regiji. Ukupni prihodi u iznosu od 1.599,3 milijuna eura veći su za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, od čega je obračunata bruto premija osiguranja iznosila 1.479,6 milijuna eura ili 9 posto više nego u 2021. Grupa je u prošloj godini ostvarila 134,5 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što znači povećanje od 1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav će ovogodišnjoj skupštini dioničara predložiti isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici ili u ukupnom iznosu od 56,8 milijuna eura, što predstavlja nešto više od 50 posto neto dobiti Grupe Triglav za 2022. godinu.

Grupa Triglav ostvarila je dobre rezultate u prošlogodišnjim zahtjevnim okolnostima, koje je obilježila povećana inflacija i nepovoljna situacija na financijskim tržištima. To potvrđuje robusnost njenog poslovnog modela i uspjeh zacrtane strategije. Grupa je u 2022. godini ostvarila 134,5 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je 1 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Na dobre rezultate utjecali su povećani obim poslovanja i određeni jednokratni ili neponovljivi efekti. U odnosu na prethodnu godinu, ukupni prihodi povećani su za 10 posto (1.599,3 milijuna eura), od čega su bruto premije osiguranja iznosile 1.479,6 milijuna eura, što je za 9 posto više u odnosu na 2021. godinu. Grupa je ostvarila rast premije u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima, dok je istovremeno povećala ili zadržala svoju tržišnu poziciju. Situacija je utjecala na povećanje obima obračunatih bruto iznosa šteta od 13 posto (832,2 milijuna eura) i rast troškova poslovanja od 12 posto (374,9 milijuna eura). Kombinirani omjer Grupe Triglav dostigao je povoljnu vrijednost od 88,1 posto, na što je uglavnom utjecao omjer šteta, poboljšan zbog efekta djelomičnog oslobađanja rezervacija odštetnih zahtjeva. Grupa je njihovu visinu približila procijenjenoj vrijednosti prema MSRP 17. Povećanje kamatnih stopa i pad cijena dionica na financijskim tržištima odrazio se na smanjenje opsega investicijskog portfelja za 11 posto na 3.271,2 milijuna eura, dok je njegov prinos bio negativan (-15,7 milijuna eura).

Grupa je 2022. godine također dobila visoku kreditnu ocjenu »A« od agencija za kreditni rejting S&P Global Ratings i AM Best, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Unatoč povećanom obimu rizika, Grupa je zadržala visoku adekvatnost kapitala od 200 posto. Izvještaji u kojima su detaljno navedene informacije o solventnosti i financijskom položaju Grupe Triglav i matičnog društva dostupni su na ovoj poveznici.

PROVOĐENJE DIVIDENDNE POLITIKE. Uprava i nadzorni odbor Zavarovalnice predlažu ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja nešto više od 50 posto konsolidirane neto dobiti za 2022. godinu. Uz predloženu dividendu, prinos od dividende po trenutnoj cijeni dionice iznosi 6,3 posto. Očekuje se da će Zavarovalnica 21. travnja 2023. objaviti sazivanje redovne godišnje skupštine dioničara, koja je planirana za 6. lipnja 2023.

STRATEGIJA GRUPE TRIGLAV I NJENE ODRŽIVE AMBICIJE (ESG). Centralni strateški cilj Grupe Triglav je postizanje izuzetnog i ujednačenog korisničkog iskustva klijenata u svim smjerovima, u svim procesima, sa svim proizvodima i društvima grupe, praćeno daljnjom digitalnom transformacijom i razvojem uslužno orijentiranih poslovnih ekosistema. U 2022. godini nastavila je s digitalizacijom asistencijskih postupaka, postupaka prodajnih i odštetnih zahtjeva, te s izgradnjom jedinstvene platforme za komunikaciju i poslovanje s klijentima, a istovremeno je već opremila nekoliko internih procesa alatima za robotiziranu automatizaciju procesa. Također, na zajedničkoj platformi i uz zajednički program vjernosti, Triglav komplet nastavio je povezivati ekosisteme u temeljnim područjima zdravlja, financijskih usluga, mobilnosti, života i malih životinja. Grupa je širila krug partnera, s kojima dijeli poslovna načela i težnju za visokim zadovoljstvom klijenata te dopunila asortiman asistencijskih i povezanih usluga.

Grupa Triglav slijedi zacrtane strateške ambicije održivog razvoja u području okoliša, društva i upravljanja. U ponudi obje osnovne djelatnosti, proširuje usluge koje promoviraju društvene i ekološke koristi te povećava udio zelenih i održivih obveznica i obveznica s društvenim utjecajem u investicijskom portfelju. Smanjila je ugljični otisak vlastitih procesa. Grupa je i dalje blisko uključena u društveno i ekološki odgovorne projekte, partnerstva i donacije. U svom poslovanju prati visoke standarde korporativnog upravljanja i njeguje kulturu različitosti i inkluzije i prepoznaje mogućnosti koje donosi. Grupa sudjeluje u međunarodnim inicijativama UN PSI, UNEP FI i u PCAF partnerstvu, koje implementiraju principe održivog razvoja te izvještava u skladu sa standardima održivosti GRI, SASB i sukladno CDP upitniku o klimatskim promjenama.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZAVAROVALNICE TRIGLAV I GRUPE TRIGLAV ZA 2022. GODINU. Godišnji izvještaj posvećen je svima koji uspješno transformiraju današnje izazove u nova rješenja i pomiču granice. U naslovnoj poruci »Odraz sutrašnjice« naglašava razvojnu orijentaciju Grupe Triglav. Njena osnova je dubinsko poznavanje promijenjenih potreba klijenata i dionika, podržano modernim tehnologijama. U prvom planu su širenje hibridnog načina prodaje, pojednostavljene i djelomično automatizirane procedure i modularni proizvodi prilagođeni klijentu. Posebnu pažnju posvećuje razvoju uslužnih poslovnih ekosistema, koje je prošle godine ponovo proširila novim uslugama i partnerima u ključnim područjima: zdravlje, male životinje, mobilnost, dom i financijska sigurnost. Uspješnost ovog smjera i integrirane strategije usmjerene na klijenta, odražavaju u 2022. godini čak i poboljšano visoko zadovoljstvo stranaka i održano visoko zadovoljstvo zaposlenika.

Potpun godišnji izvještaj s mogućnošću streaminga u iXBRL i PDF formatu dostupan je na web stranicama https://letnoporocilo.triglav.eu/2022 i https://annualreport.triglav.eu/2022, koje su bile kreirane imajući na umu energetsku učinkovitost. Korisnici web stranice izvještaja, koja između ostalog prikazuje kretanje ključnih financijskih i ESG pokazatelja, također mogu provjeriti ispravnost svog držanja ispred ekrana. Sadržaj je dio preventivnog programa iz područja mišićno-koštanih poremećaja na radu koji je Zavarovalnica Triglav razvila za svoje zaposlenike, a za koji je dobila međunarodno priznanje Europske agencije za sigurnost i zdravlje (EU-OSHA).


Complementary Content
${loading}