Lidija Pecigoš Višnjić nova je članica Uprave Triglav osiguranja d.d.

Nadzorni odbor Triglav osiguranja d.d. donio je odluku o imenovanju gđe. Lidije Pecigoš Višnjić na mjesto članice Uprave s mandatom od četiri godine


Nadzorni odbor Triglav osiguranja d.d. je po primitku pozitivne odluke Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donio odluku o imenovanju gđe. Lidije Pecigoš Višnjić na mjesto članice Uprave s mandatom od četiri godine.

Gđa. Pecigoš Višnjić od početka karijere svojom profesionalnošću, stručnošću i opsežnim znanjem daje značajan doprinos razvoju osigurateljne struke, u kojoj je prisutna više od dvadeset godina tijekom kojih u posljednjih desetak godina obnaša različite menadžerske funkcije  iz područja neživotnih osiguranja i reosiguranja, razvoja i upravljanja proizvodima te preuzimanja rizika. Kao novoizabrana članica Uprave Triglav osiguranja svojim će seniorskim iskustvom, ekspertizom u kompleksnim analizama podataka i procjeni rizika uvelike pridonijeti optimizaciji procesa u području neživotnih osiguranja i reosiguranja te strateškom pozicioniranju Triglav osiguranja na domaćem, osigurateljnom tržištu kao osiguravatelja koji je klijentima siguran partner. Osim navedenog bit će zadužena za područje informatike, praćenje usklađenosti, sprečavanja, otkrivanja i istraživanja prijevara u osiguranju te područje odnosa s klijentima.

Lidija Pecigoš Višnjić diplomirala je primijenjenu matematiku i informatiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i poslijediplomski studij aktuarske matematike, nakon čega 2006. godine postaje licencirani aktuar. Dodatno se školovala na University of Salzburg iz područja financija i aktuaristike. Redovna je članica Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), u kojem od 2020. godine obnaša funkciju predsjednice.

Tijekom karijere aktivno je sudjelovala u različitim nacionalnim projektima regulatornog karaktera kao implementacija Solvency II regulative, liberalizaciji obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti te implementaciji novog računovodstvenog standarda IFRS17.

 

Od 25. kolovoza 2023. Upravu Društva Triglav osiguranje d.d. čine Vilma Učeta Duzlevska kao predsjednica Uprave te Lidija Pecigoš Višnjić i Darko Popovski kao članovi Uprave.


Complementary Content
${loading}