Grupa Triglav usvojila politiku održivog razvoja

Politikom se definiraju ključna područja strateških ambicija održivosti Grupe i postavlja okvir za naše djelovanje

U Grupi Triglav zaživjela je Politika održivog razvoja, koja je bila usvojena s ciljem ostvarivanja strateških ambicija održivosti na četiri ključna područja Grupe – u obje osnovne djelatnosti, poslovnim procesima, odnosima s dionicima i korporativnom upravljanju.

Između ostalog, politikom se detaljnije definiraju pravci koji se odnose na osjetljive ekonomske aktivnosti s gledišta održivosti rizika, suradnje s ključnim dionicima, identifikacije rizika i percepcije mogućnosti vezanih za održivost, uključivanja u društveno i ekološki odgovorne projekte, partnerstva i donatorstva, odgovoran odnos prema zaposlenicima i način realizacije odabranih ciljeva održivog razvoja Organizacije ujedinjenih naroda (SDG – Sustainable Development Goals).

Usvojenim dokumentom uspostavili smo okvir kojim se definira način našeg djelovanja (poslovanja). To će osigurati dugoročnu ekonomsku, društvenu i ekološku vrijednost našim dioničarima, investitorima, strankama, zaposlenicima, dobavljačima, partnerima i širem društvu i okruženju. Istovremeno, ovo je i korak naprijed u odnosu na obaveze koje smo preuzeli 2021. godine našim strateškim ambicijama na području održivog razvoja.

Na osnovu prijedloga krovnog dokumenta, sva osiguravajuća i financijska društva Grupe usvojit će svoju politiku održivog razvoja u skladu s načelima Minimalnih standarda Zavarovalnice za poslovanje društava Grupe. 

Održivom orijentacijom na području životne sredine, društva i upravljanja nastavljamo provoditi misiju Grupe Triglav i kreirati sigurniju budućnost.


Complementary Content
${loading}